ADER 1.4.4

Rezumat

În România, dezvoltarea de culturi în sistem ecologic a cunoscut în ultimii ani o evoluție ascendentă ca urmare a tendinţei din ce în ce mai mare a consumului de alimente sănătoase. Respectarea reglementărilor comunitare reprezintă o cerință atât pentru fermieri cât și pentru producătorii de inputuri.

Pentru evaluarea conformității inputurilor utilizate în agricultura ecologică este necesar ca laboratoarele care execută astfel de analize să cunoască foarte bine nu numai tehnica de analiză specifică, dar să poată adapta metodele de lucru la matricele foarte complexe și variate de natura organică cu/fără substanțe minerale premise și nu în ultimul rând să dețină cunostiințe și în domeniul producției și formulării de fertilizant.

Deși Anexa 1 din Regulamentul (CE) 889/2008 cuprinde ingrășămintele și amendamentele pentru sol autorizate a fi folosite ca inputuri în agricultura ecologică, nu există metode de lucru standardizate specificate în regulament pentru analiza acestora, cu excepția acelor inputuri ce se regăsesc și în Regulamentul CE 2003/2003.

Proiectul propune spre rezolvare situația actuală privind lipsa unei metodologii de identificare, evaluare, testare, dezvoltare și validare de metode de analiză a nutrienților și contaminanților din inputurile utilizabile în agricultura ecologică prin utilizarea unor metode de detecție sensibile, bazate pe tehnici de ultimă generație, comparabile cu cele din laboratoarele de referință europene.

Proiectul reprezintă o noutate pentru România prin faptul că este pentru prima dată când un consorțiu format dintr-o universitate, 2 institute naționale de cercetare-dezvolare și 3 stațiuni de cercetare-dezvolare din domeniul agricol, își propune realizarea unui ghid de bune practici privind evaluarea, testarea, dezvoltarea și validarea metodelor de analiză a nutrienților și contaminanților și elaborarea unei proceduri de certificare/atestare a inputurilor utilizabile în agricultura ecologică, astfel încât să existe o abordare unitară și o trasabilitate în evaluarea acestora.

„Acest proiect este finanţat prin Panul sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol și de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rural, pe anii 2019-2022, “Agricultură şi Dezvoltare Rurală – ADER 2022”

Date generale

Titlu proiect: Identificarea, evaluarea, testarea, dezvoltarea și validarea metodelor de analiză a nutrienților și contaminanților din inputurile utilizabile în agricultura ecologică

Tip proiect: ADER 2022, sectorial MADR 2019-2022

Cod proiect: ADER 1.4.4

Număr contract: 144/19.09.2019

Valoare proiect: 1.300.000 lei

Durata proiect: 36 luni

Perioada de derulare: 19.09.2019 – 15.09.2022

Autoritatea contractantă: Ministerul Agriculturii Și Dezvoltării Rurale (MADR)

Contractor: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

Director de proiect: Conf. Univ. Dr. Roxana Maria MADJAR

Obiective

 1. Dezvoltarea de metode de analiză a nutrienților (macro și microelemente prin ICP-MS, oligoelemente prin ICP-OES, analiza elementală C,N,S și analiza elementală AAS) și a contaminanților din inputurile utilizabile în agricultura ecologică (analiza metalelor grele utilizând ICP-MS, analiza reziduurilor de pesticide, a dioxinelor și furanilor utilizând HPLC-UV/GC-MS);
 2. Dezvoltarea unei metode de eșantionare a probelor pentru analiza nutrienților/contaminanților din inputurile utilizabile în agricultura ecologică;
 3. Validarea metodelor de analiză dezvoltate pentru analiza nutrienților și contaminanților din inputurile utilizabile în agricultura ecologică;
 4. Testarea eficacității unor inputuri specifice pentru agricultura ecologică;
 5. Elaborarea unui ghid de bune practici privind evaluarea, testarea, dezvoltarea și validarea metodelor de analiză a nutrienților și contaminanților.

Consorțiu

Coordonator: Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București – USAMV București, Director proiect Conf. Dr. MADJAR Roxana Maria

Partener 1: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului – ICPA Bucuresti, Responsabil proiect CS I Dr. Chim. CIOROIANU Traian Mihai

Partener 2: Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Pitești-Mărăcineni – ICDP Pitești, Responsabil proiect ACS Chim. Drd. CIUCU Mihaela

Partener 3: Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău – SCDL Bacău, Responsabil proiect CS I Dr. Ing. BREZEANU Petre Marian

Partener 4: Stațiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Pitești, Argeș – SCDA Pitești. Responsabil proiect CSI Dr. Ing. IONESCU Nicolaie

Partener 5: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM București, Responsabil proiect CS Chim. Drd. CAPRĂ Luiza

Echipa de cercetare

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

 1. Conf. Dr. MADJAR Roxana Maria – Director de proiect
 2. Prof. Dr. BĂDULESCU Liliana – Coordonare activități parteneri
 3. NISTOR Ștefania – Responsabil economic
 4. Prof. Dr. MIHALACHE Mircea
 5. Prof. Dr. STĂNICĂ Florin
 6. Conf. Dr. ASĂNICĂ Adrian
 7. Conf. Dr. ILIE Leonard
 8. Conf. Dr. LAGUNOVSCHI-LUCHIAN Viorica
 9. Șef lucr. Dr. LUȚĂ Gabriela
 10. Șef lucr. Dr. SCĂEȚEANU Gina
 11. CS Dr. Chim. BUJOR NENIȚĂ Oana
 12. CS III Dr. Ing. CICEOI Roxana
 13. CS III Dr. Ing. CONSTANTIN Carmen Gabriela
 14. CS III Dr. DOBRIN Aurora
 15. CS III Dr. Ing. STAN Andreea
 16. CS Dr. Velcea DIANA Andreea
 17. CS Dr. Ing. BUTCARU Ana Cornelia
 18. ACS Dr. Ing. Chim. ION Violeta Alexandra
 19. ACS Drd. Ing. ZUGRAVU Maria Mihaela
 20. Ing. Drd. MOȚ Andrei
 21. Ing. Drd. MIHALAȘCU Costel
 22. Ing. RADU Mădălin
 23. Tehn. BADEA Ecaterina
 24. Munc. VELICU Ionela

Planul de realizare

Etapa 1: Studiu asupra reglementărilor în vigoare cu privire la descrierea și compoziția inputurilor utilizate în agricultura ecologică

Etapa 2:

 • Model experimental privind dezvoltarea metodelor de analiză a nutrienților și contaminanților din inputurile utilizabile în agricultura ecologică.
 • Testarea eficacității inputurilor.

Etapa 3:

 • Proceduri de validare preliminară a metodelor identificate pentru analiza nutrienților și contaminanților din inputurile utilizabile în agricultura ecologică.
 • Testarea eficacității inputurilor.

Etapa 4:

 • Validarea metodelor identificate pentru analiza nutrienților și contaminanților din inputurile utilizabile în agricultura ecologică.
 • Testarea eficacității unor inputuri specifice pentru agricultura ecologică.

Rezultate

 1. Rezultatele obținute vor sta la baza elaborării procedurii de certificare/atestare a inputurilor utilizabile în agricultura ecologică;
 2. Eficacitatea unor inputuri specifice pentru agricultura ecologică, în câmpuri experimentale la pomi și arbuști fructiferi, culturi de câmp și legume;
 3. Ghid de bune practici privind evaluarea, testarea, dezvoltarea și validarea metodelor de analiză a nutrienților și contaminanților.

Diseminare

Rev. Chim., 71(4), 2020, 119-127. https://doi.org/10.37358/RC.20.4.8050
Impacts of Using Mineral Fertilization Combined with Sewage Sludge in the Amendment of Luvisol on Oat Crop I.

Rev. Chim., 71(5), 2020, 363-372. https://doi.org/10.37358/RC.20.5.8146
Using Mineral Fertilization Combined with Sewage Sludge in the Amendment of Luvisol on Oat Crop. II.

The International Conference “Agriculture for Life, Life for Agriculture”, June 4-6, 2020, Bucharest, Romania

Scientific Papers. Series A. Agronomy, Vol. LXIII, No. 1, 696-702.
New approaches for analysis methods of the inputs used in ecological agriculture

3rd International Conference on Sustainable Development, 08 –09 October 2020, Timisoara Section “HORTICULTURE & FORESTRY”
Nitrogen isotopic signature – a valuable marker for organic production

3rd International Conference on Sustainable Development, 08 –09 October 2020, Timisoara Section “TRENDS IN EUROPEAN AGRICULTURE DEVELOPMENT”
Methods used for heavy metal determination in agricultural inputs

Revista Lumea Satului Anul XI • Nr. 20 (260) • 16-31 octombrie 2020
Evaluarea inputurilor utilizate în agricultura ecologică, o preocupare a cercetătorilor din România

Multidisciplinary Conference on Sustainable Development, 8th-9th october 2020 Timisoara Section “HORTICULTURE & FORESTRY”
Evaluation of the biochemical content of fruits on some plum genotypes


INDAGRA 2019, 30 octombrie, Conferinta USAMV Bucuresti, “CERCETAREA UNIVERSITARĂ – SUPORT AL AGRICULTURII ECOLOGICE”

Contact

Pentru orice detalii legate de proiect vă rugăm să ne contactaţi prin e-mail sau telefon.

Director de proiect: Conf. Dr. Roxana Maria MADJAR
Email: [email protected]
Telefon: +40 722 466 195

Coordonare activități parteneri: Prof. Dr. Liliana BĂDULESCU
Email: [email protected]
Telefon: +40 745 368 898