Laboratoare

Laborator de Analize Fizico-chimice
Laborator de Pomicultură Integrată
Laborator de Diagnoză pentru Protecția Plantelor
Laborator de Tehnologii Post-Recoltă
Laborator de Agrochimie
Laborator de Fiziologie Vegetală Moleculară
Laborator de Morfologie Vegetală și Microscopie
Laborator de Microînmulțire a Plantelor
Laborator de Fiziologie Vegetală
Laborator de Informatică, Management și Econometrie
Laborator de Biologie Moleculară Vegetală
Laborator de Virologie Moleculară
Laborator de Analiză Senzorială
Sera-Bloc de Cercetare Automatizată

Laboratorul activează în aria tematică a Direcției de Cercetare, și are ca scop Studiul calității produselor vegetale, pe baza relației structură-funcții la nivel de gene-proteine-metaboliți, în vederea selecției variantelor cu valoare economică deosebită.

În laborator se efectuează teste în următoarele arii tematice de cercetare:

  • Analize fizico-chimice bazate pe metoda cromatografiei de gaze, cuplată cu detectori MS și FID.
  • Analize fizico-chimice bazate pe metoda spectrometriei FT-IR.
  • Analize fizico-chimice pe baza spectrometriei ICP-MS.
  • Determinarea reziduurilor de pesticide, a componentelor volatile, aminoacizilor, glucidelor etc.
  • Determinarea vitaminei C și a glucidelor.
  • Determinarea elementelor minerale din produse agroalimentare.
  • Dezvoltarea de noi metode pentru analiza compușilor de interes.

Responsabil laborator: prof.univ. dr. Carmen CÎMPEANU

Cercetători: CS III dr.ing. Aurora DOBRIN, CS III dr. ing. Carmen CONSTANTIN