Serviciile noastre

Unicitatea centrului nostru de cercetare în domeniul agricol românesc se bazează pe abordarea multidisciplinară a temelor de cercetare, pe laboratoarele dotate cu echipamente, instrumente, software și alte facilități specifice de înaltă tehnologie, care asigură implementarea temelor propuse la standardele europene, pe trăsăturile distinctive ale serii de cercetare.

Dezvoltarea de noi direcții de cercetare în domeniul științific agricol românesc, în special prin intermediul analizei funcționale a Laboratorului de Fiziologie Vegetală Moleculară, creează baza integrării în spațiul european de cercetare.

Servicii de cercetare, dezvoltare și inovare

Oferim servicii de cercetare, dezvoltare și inovare în agricultură, prin valorificarea resurselor locale, dezvoltarea de tehnologii performante, inovative și ecologie; în mediu, prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră sau poluanți și în securitate alimentară, prin produse alimentare sănătoase și nutritive.

Servicii de analize și testări a calității produselor

Servicii de instruire

Servicii de consultanță

Beneficiarii acestor servicii sunt consumatorii de produse agroalimentare (mai sănătoase, mai ieftine, mai puțin poluante), cât și producătorii, procesatori, industriile conexe.

Doriți să colaborați cu experții QLab?
Suntem un centru de cercetare care lucrează împreună cu companii, autorități guvernamentale și alte institute internaționale. Cooperăm în cadrul proiectelor de cercetare interne sau în colaborare, precum și al parteneriatelor public-privat. Confidențialitatea, acordurile clare privind proprietatea intelectuală, calitatea și o abordare bazată pe obiective sunt aspecte cheie ale tuturor proiectelor noastre de cercetare.
Interesat? Vă rugăm să contactați unul dintre experții noștri.

Colaborare