Advanced Agro food Quality Research Infrastructure

Infrastructura de cercetări avansate privind calitatea produselor agroalimentare - AqRI

Infrastructura de cercetări avansate privind calitatea produselor agroalimentare – AqRI, a fost realizată în scopul creşterii capacităţii de cercetare prin abordarea multidisciplinară, interdisciplinară și transdisciplinară a tematicilor de studiu şi totodată care diminuează riscurile de poluare a mediului, in scopul asigurării unui cadru propice necesar cercetărilor de top.

Advanced Agro-food Quality Research Infrastructure

Contribuim în timp real, la obținerea de rezultate științifice aplicabile în practică

Infrastructura de cercetări avansate privind calitatea produselor agroalimentare poate contribui, în timp real, la obținerea de rezultate științifice aplicabile în practică, constituind astfel un factor determinant pentru dezvoltarea cercetării agricole românești și generând un impact major asupra societății – prin accesibilitatea, diversificarea și calitatea produselor agroalimentare, creșterea biodiversității, reducerea impactului asupra mediului, etc.

AqRI este o infrastructră emergentă ce concentrează echipamente, instalații și aparaturii de top necesare studiului calității produselor agroalimentare.

Descoperă. Inovează. Excelează.

În acest moment, Infrastructura de cercetări avansate privind calitatea produselor agroalimentare AqRI se poate încadra în tipul de infrastructră nouă/emergentă, localizată într-un singur sit (conform definiției din Metodologie), care concentrează majoritatea echipamentelor, instalațiilor și aparaturii necesare studiului calității agroalimentare.

Servicii de cercetare-dezvoltare-inovare într-o plajă largă de domenii / subiecte relevante:

 • agricultură (ex. valorificarea resurselor locale, tehnologii performante, inovative/bio, etc.),
 • mediul înconjurător (ex. scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră sau de substanțe poluante)
 • securitate alimentară (produse agroalimentare sigure și cu o calitate nutrițională superioară),
 • societate/economie (ex. eficiența utilizării resurselor, logistică, econometrie),
 • Servicii de instruire și de consultanță, demonstrarea eficienței unor soluții tehnice, etc.

Infrastructura de Cercetări Avansate Privind Calitatea Produselor Agroalimentare

AqRI este operațională în România sub coordonarea Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București.

Peste 200 de echipamente de cercetare
la standarde europene

Infrastructura de cercetări avansate privind calitatea produselor agroalimentare este operațională în România, sub coordonarea Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București (USAMV București).

Ea are ca nucleu Centrul de cercetare pentru studiul calității produselor agroalimentare, fiind constituit din 13 laboratoare și o seră-bloc de cercetare ultramodernă, având câteva componente unice în cercetarea românească de specialitate:

 • Abordarea multidisciplinară, interdisciplinară și transdisciplinară în regim de open acces a problematicii de calitate a produselor agroalimentare de la nivel de ecosistem la nivel molecular, cu puncte de control pe lanțul de producție/prelucrare/păstrare, în contextul bioeconomiei circulare;
 • Existența infrastructurii moderne și dedicate acestui tip de abordare: peste 200 de echipamente de cercetare la standarde europene, unele fiind unice în România.
 • Prezență în platforma ERRIS.

Advanced Agro-food Quality Research Infrastructure

Structura Centrului de Cercetare pentru Studiul Calității Produselor Agroalimentare

 • Laborator de fiziologie vegetală moleculară
 • Laborator de analize fizico-chimice
 • Laborator de biologie moleculară vegetală
 • Laborator de pomicultură integrată
 • Laborator de virologie moleculară
 • Laborator de microînmulţirea plantelor
 • Laborator de diagnoza pentru protecţia plantelor
 • Laborator de tehnologii post-recoltă la produsele horticole
 • Laborator de agrochimie
 • Laborator de analiză senzorială
 • Laborator de morfologie vegetală şi microscopie
 • Laborator de fiziologia plantelor
 • Laborator de informatică
 • Seră-bloc pentru cercetare, unitate automatizată şi cu funcţii de autocontrol