Fondarea Centrului de Cercetare

Istoric

Scurt istoric al proiectului de dezvoltare a infrastructurii centrului de cercetare pentru studiul calității produselor agroalimentare - HORTINVEST

Încă de la fondarea acesteia în 1852, USAMV București a avut obiective strategice, bine puse la punct. Unul dintre ele a fost să devină un centru de referință în studiul calității produselor agroalimentare. În 2010 a luat naștere proiectul denumit “Dezvoltarea infrastructurii Centrului de Cercetare pentru Studiul Calității Produselor Agroalimentare – HORTINVEST.

În 2014 a urmat inaugurarea Centrului de Cercetare, în cadrul căruia s-au deschis noi orizonturi în întreaga industrie agroalimentară, dar și în sfera analizei funcționale și a cercetării științifice agricole.

În prezent, sediul QLab- (P+4E), este dotat cu facilitățile și logistica specifice activității de cercetare-dezvoltare și este compus din 13 laboratoare modern utilate cu cele mai bune echipamente. Proiectul a avut ca obiectiv dezvoltarea ramurii de cercetare-dezvoltare a USAMV Bucureşti, în domeniile Agriculturii şi al Industriei Alimentare, prin crearea unui centru destinat cu precădere activității de cercetare – dotat la standarde europene, care să cuprindă laboratoare echipate state of art, și care să abordeze tematicile de studiu într-o manieră multidisciplinară, totodată urmărindu-se diminuarea riscurilor de poluare a mediului.

Necesitatea Proiectului HORTINVEST

Domeniul Agriculturii şi al Industriei Alimentare are un impact semnificativ asupra calităţii vieţii, prin specificul activităților pe care le implică. Astfel, dezvoltarea oricărui tip de proiect din sfera cercetării, a dezvoltării sau a infrastructurii reprezintă o prioritate atât la nivel național, cât și la nivel european. Pentru a asigura controlul calităţii produselor agroalimentare din fluxul de producţie, este necesară promovarea unei ecoagriculturi bazată pe biodiversitate şi protecţia mediului, creşterea calităţii produselor agroalimentare pentru a răspunde necesităţilor şi aşteptărilor consumatorilor, precum şi realizarea unor cercetări fundamentale cu privire la dezvoltarea, adaptarea, fiziologia şi fiziopatologia organismelor vii – în scopul dezvoltării resurselor biologice şi genetice de interes agronomic.

Impactul Estimat al Proiectului

creşterea calităţii activităţilor de cercetare şi diversificarea ofertei de servicii inovative – atât pentru alte instituţii de cercetare, cât şi pentru firme private ce activează în domeniile de referință.

întărirea ofertei de cunoştinţe, dar şi specializarea tinerilor masteranzi, doctoranzi și postdoctoranzi, în domenii de vârf ale cercetării europene – prin stimularea interacţiunii dintre domeniul Agriculturii şi al Industriei Alimentare şi domenii adiacente (biologie, chimie, fizică, informatică).

crearea a 16 locuri de muncă în domeniul cercetării agricole de vârf şi menţinerea a minimum 31 de locuri de muncă în domeniu.

stimularea cooperării dintre laboratoarele Centrului şi sectorul productiv, prin oferirea unor soluţii tehnologice sustenabile, produse agricole de calitate superioară sau servicii de analiză competente şi recunoscute în urma acreditării.

atragerea tinerilor cercetători – atât străini, cât şi români în activitatea de cercetare-dezvoltare, prin intermediul programelor de doctorat, postdoctorat sau programe complexe de cercetare.

Rezultate Așteptate/Obținute

Indicatori de realizare:

1 sediu nou (P+4E) al Centrului de Cercetare pentru Studiul Calităţii Produselor Agroalimentare – QLab, ce cuprinde facilităţile şi logistica specifică activităţii de cercetare-dezvoltare la nivel european.
13 laboratoare de cercetare nou create, dotate cu echipamente specifice activităţii ştiinţifice propuse.
7 echipamente de CD.
1 seră-bloc pentru cercetare, automatizată şi cu funcţii de autocontrol.

Indicatori de rezultat:

crearea a 16 locuri de muncă în activitatea de cercetare-dezvoltare specifică domeniului agricol.
13 laboratoare de cercetare nou create, dotate cu echipamente specifice activităţii ştiinţifice propuse.
menţinerea a 31 locuri de muncă în activitatea de cercetare-dezvoltare.
implicarea Centrului de Cercetare în 3 proiecte internaţionale.

Contribuția Proiectului pe Plan European

Doar prin intensificarea colaborărilor științifice internaționale, realizarea în comun acord a cercetărilor în cadrul direcțiilor prioritare în cercetare-dezvoltare și participarea în principalele programe europene de inovare – știinţa agricolă românească va putea fi integrată în comunitatea ştiinţifică europeană.
Sumarizând beneficiile indirecte (apariţia unor produse realizate autohton, brevetarea unor produse sau tehnologii inovative, vânzarea de licenţe etc.) aduse de implementarea proiectului – se constată că acesta poate fi punctul de plecare pentru creşterea competitivității economice a mai multor sectoare economice din România (agricultură ecologică, producţia agricolă integrată, biodiversitate, sănătatea omului şi animalelor, etc), desigur, în conformitate cu obiectivele naţionale stabilite prin POS CCE, Axa prioritară 2.

Laboratoare de Ultimă Generație

Deoarece pe plan naţional nu există un centru similar, corespunzător exigenţelor la nivel internaţional, USAMV București oferă posibilitatea dezvoltării activităților de cercetare-dezvoltare în domeniul controlului calităţii produselor agroalimentare, a tehnologiilor de cultură a plantelor, dar și de păstrare şi prelucrare a produselor agricole. Universitatea urmărește abordarea unor noi domenii (precum analiza funcţională), în cadrul unui laborator unic în România – Laboratorul de Fiziologie vegetală moleculară, în acord cu tendinţele pe plan european prin crearea unui centru modern, “state-of-the-art”.

Sigle

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” – co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională "Investiţii pentru viitorul dumneavoastră"

  • Axa Prioritară: 2. Creşterea competitivităţii economice prin cercetare-dezvoltare şi inovare;
  • Domeniul de intervenţie: 2.2. Investiţii în infrastructura de CDI şi dezvoltarea capacităţii administrative;
  • Operaţiunea: 2.2.1: Dezvoltarea infrastructurii C-D existente şi crearea de noi infrastructuri C-D (laboratoare, centre de cercetare)
  • Durata proiectului 32 luni;
  • Valoarea totală a proiectului este 51.580.432 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este 42.000.000 lei.
  • Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 37.140.600 lei.
  • Valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul Naţional este de 4.859.400 lei.
  • Cod SMIS 14051/nr. ID 931/Nr. contract 246/28.09.2010

Date de contact pentru detalii suplimentare vis-a-vis de proiect: conf. dr. Liliana Bădulescu / USAMV Bucureşti – director de proiect, e-mail: [email protected]