Direcții de cercetare

Corelaţii între efectele stresului biotic și abiotic la specii horticole şi productivitatea tehnologiilor de cultură, cu implicaţii asupra calităţii produselor vegetale

În cadrul acestei direcții se urmărește studiul din punct de vedere morfologic, fiziologic, fitopatologic, senzorial și tehnologic al efectelor produse de factorii de mediu, biotici sau abiotici, asupra calităţii produselor agroalimentare, proaspete, procesate sau pe parcursul păstrării.Acest tip de abordare multidisciplinară va aduce o contribuţie valoroasă la elucidarea factorilor implicaţi în interacţiunea plantă – agent patogen sau plantă – factor de mediu, precum şi modificările fiziologice şi morfo-anatomice care contribuie la obţinerea unor producţii vegetale și animale de calitate. Se poate monitoriza calitatea produselor vegetale atât pe parcursul perioadei de creştere şi dezvoltare, cât şi pe perioada de păstrare, urmărind trasabilitatea unor componente utile sau reziduale (elemente minerale, reziduuri pesticide, toxine) pe parcursul lanţului de producţie (sol -> plantă -> produs vegetal -> produs finit)

Studierea pomului ca sistem productiv complex și a plantației pomicole integrate ca ecosistem durabil

În cadrul acestei direcții de cercetare se urmărește crearea de noi soiuri și portaltoi adaptate la pomicultura cu impact ambiental redus, prin metode clasice sau prin selecţie asistată cu markeri moleculari. Dezvoltarea metodelor de detecţie a virusurilor vegetale va permite o selecţie riguroasă şi adecvată a plantelor cu potenţial productiv într-o fază precoce de dezvoltare, în sensul creşterii productivităţii tehnologiilor de cultură.

Un obiectiv major al temei îl va reprezenta studiul mijloacelor de optimizare a tehnologiilor de cultură în plantaţiile pomicole integrate, prin optimizarea relațiilor dintre plantă și factorii de mediu prin prisma schimbărilor climatice şi realizarea unor modele matematice de fundamentare a deciziei, bazată pe cunoaştere şi cercetare în managementul exploataţiilor agricole.

Studiul calităţii produselor vegetale pe baza relaţiei structură-funcţii la nivel de gene-proteine-metaboliţi în vederea selecţiei variantelor cu valoare economică deosebită

Rolul metaboliţilor vegetali şi căile lor de biosinteză reprezintă, pentru comunitatea ştiinţifică internaţională, o prioritate la care centre de cercetare recunoscute lucrează deja și au rezultate notabile. Mecanismele de funcţionare a genelor şi posibilităţile de control a acestora conduc în final la niveluri optimizate ale compoziţiei biochimice şi implicit ale calităţii produselor vegetale, în limite ce garantează siguranţa alimentară a oamenilor, animalelor şi mediului.

Utilizarea unor tehnici consacrate – genomice, proteomice, metabolomice și nutragenomice – vor asigura o bază ştiinţifică adecvată selecţiei unor variante de specii vegetale sau animale cu valoare economică deosebită.

Biodiversitatea: valorificarea sustenabilă şi conservarea resurselor naturale

Tema îşi propune cercetări multidisciplinare complexe privind biodiversitatea speciilor spontane şi valorificarea speciilor cu potențial productiv, decorativ sau economic prin introducerea lor în cultură. Se va studia coexistenţa organismelor modificate genetic cu specii nemodificate genetic cultivate sau prezente în flora spontană, realizându-se analiza fluxului de gene sau a produşilor acestora în ecosistem şi lanţul alimentar, inclusiv analiza produselor agroalimentare susceptibile a conţine OMG.

Cercetările morfo-anatomice, fiziologice, fitopatologice şi tehnologice vor fi orientate în scopul păstrării biodiversităţii în ecosisteme, prin reducerea influenţei negative a măsurilor de protecţie a plantelor, aplicate speciilor cultivate. Actualizarea unor baze de date privind componenţa şi compoziţia biochimică a florei și faunei spontane, realizarea unor baze de date ecoclimatice şi pedologice (cu informaţii georeferenţiate spațial prin sistemele GIS combinate cu date de teledetecție satelitară), precum şi a unor baze de date pedologice, entomologice sau fitopatologice, care vor contribui la managementul integrat al biodiversităţii, în scopul conservării sau valorificării sale sustenabile.

Cere sfatul expertilor nostri. Solicita o oferta!
Echipa este formata din specialisti – ingineri horticultori, biotehnologii, biologi, chimisti, ingineri din domeniul controlului calitatii produselor alimentare, cu experienta vasta in efectuarea analizelor pentru evaluarea calității nutriționale a produselor alimentare.
Interesat? Vă rugăm să contactați unul dintre experții noștri.

Colaborare