BIOCHAR

Rezumat

Proiectul intitulat Cărbune pirolitic din deșeuri vegetale modificat în beneficiul agronomiei și mediului – BIOCHAR se încadrează în domeniul BIOECONOMIE, subdomeniul Bioenergie – biogaz, biomasă, biocombustibil. Proiectul se bazează pe date experimentale obținute într-o instalație de laborator (TRL 3) și are ca scop obținerea unei tehnologii validate în laborator (TRL 4) pentru valorificarea termochimică (ex. piroliză urmată de tratament fizic/chimic) a deșeurilor vegetale cu obținere de cărbune pirolitic care poate fi ulterior utilizat pentru îmbunătățirea calității solului și reducerea poluării mediului.

Obiectivul general este de acela de a obține cărbune pirolitic modificat din deșeuri vegetale (ex. lăstari de viță de vie, tescovină) furnizate de partenerul P1, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară (USAMV) din București.

Se estimează că se vor obține sorturi de cărbune pirolitic cu diferite structuri și proprietăți, în funcție de natura deșeului vegetal, de tipul de pretratare aplicat acestuia, de parametrii procesului de piroliză și tipul de tratament aplicat cărbunelui după piroliză. USAMV va fi un beneficiar important al acestei tehnologii datorită faptului că va avea oportunitatea de a utiliza cărbunele obținut prin piroliza propriilor deșeuri vegetale pentru îmbunătățirea calității solului din serele și plantațiile sale.

Date generale

Proiect finanţat prin PN III: Programul 2 – Creșterea competitivității economiei românești prin cercetare, dezvoltare și inovare; Denumirea Subprogramului: Subprogramul 2.1 – Competitivitate prin cercetare, dezvoltare și inovare

Titlul proiectului: Cărbune pirolitic din deșeuri vegetale modificat în beneficiul agronomiei și mediului

Acronim proiect: BIOCHAR

Tip proiect: Proiect experimental – demonstrativ

Cod proiect: PN-III-P2-2.1-PED-2019-4917

Contract nr.: 372PED/2020

Valoare USAMV a proiectului: 270 000 lei

Durata proiectului: 24 luni

Perioada de derulare: 01.11.2020 – 31.10.2022

Autoritatea contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării

Partener: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

Responsabil de proiect: Dr. Ing. Violeta Alexandra ION

“Acest proiect este finanţat de Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării, CCCDI – UEFISCDI, proiect numărul PN-III-P2-2.1-PED-2019-4917, în cadrul PNCDI III”

Obiective

 • producerea de cărbune pirolitic prin piroliza lentă într-un reactor în strat fix a deșeurilor vegetale netratate/tratate chimic;
 • producerea de cărbune pirolitic modificat prin tratarea fizică/chimică a cărbunelui pirolitic pentru a obține produse destinate unor aplicații specifice;
 • evaluarea potențialului cărbunelui pirolitic netratat/tratat pentru îmbunătățirea calității solului și reducerea poluării mediului.

Consorțiu

Coordonator: Universitatea “Politehnica” din Bucuresti – Director de proiect conf. univ dr. Oana Cristina PÂRVULESCU

Partener: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti – Responsabil Partener dr. ing. Violeta Alexandra ION

Echipa de cercetare

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

 1. Dr. Ing. ION Violeta Alexandra – responsabil de proiect
 2. Prof. Univ. Dr. BĂDULESCU Liliana Aurelia
 3. Conf. Univ. Dr. MADJAR Roxana Maria
 4. Conf. Univ. Dr. MUȘAT Marian
 5. CS III Dr. JERCA Ovidiu
 6. Drd. MOȚ Andrei
 7. Drd. POPA Vlad Ioan
 8. Drd. ILIESCU Lavinia
 9. Drd. GRIGORAȘ Claudia
 10. Drd. MARIN Sorin Marian
 11. Drd. BANIȚĂ Cornel

Planul de realizare

Etapa 1 – Pretratarea și caracterizarea deșeurilor vegetale

Etapa 2 – Tehnologie de obținere a cărbunelui pirolitic/cărbunelui pirolitic modificat pentru aplicații specifice

Etapa 3 – Validarea tehnologiei de obținere a cărbunelui pirolitic/cărbunelui pirolitic modificat utilizat pentru îmbunătățirea calității solului și reducerea poluării mediului

Rezultate

Diseminare

Contact

Pentru orice detalii legate de proiect vă rugăm să ne contactaţi prin e-mail.

Responsabil Partener: Dr. Ing. Violeta Alexandra ION

Email: [email protected]

Telefon: +40 786 365 033

Website: http://biochar.chimie.upb.ro/