ECo-VHS

Rezumat

Proiectul ECo-VHS urmăreşte testarea şi validarea în condiţii reale de piaţă a unui sistem horticol vertical cu circuit închis, în vederea realizării unui model de piaţă ultra eficient, accesibil şi sustenabil. Obiectivele şi activităţile de cerecetare şi validare urmărite în cadrul proiectului vor asigura atât creşterea productivităţii şi competitivităţii produselor rezultate la nivelul companiei, cât şi la valorificarea comercială a competenţelor inovative existente la nivelul unităţii de Cercetare- Dezvoltare din cadrul USAMV Bucureşti. Modelul experimental ECo-VHS va reprezenta un pas inovativ către modele de producţie sustenabile şi eficiente, facilitând accesul consumatorilor către tehnologii şi inovaţii din domeniu. Obiectivul principal de testare şi validare a soluţiei propuse va asigura o bază solidă pentru dezvoltarea şi comercializarea a unei game de pachete comerciale destinate grupurilor ţinta din diverse domenii de interes naţional: producţie horticolă, fito-farmaceutica, retail; autorităţi publice din sănătate, educaţie, administraţie; comunităţi şi chiar indivizi. Prin activităţile şi ţintele asumate în cadrul proiectului vor fi îndeplinite nu doar puncte cheie ale strategiei de dezvoltare şi inovare a companiei, dar şi o bază de plecare pentru viitoare proiecte de cercetare-inovare cu un impact socio-economic important.

Acest proiect este finanţat de Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării, CCCDI – UEFISCDI, Proiect nr. PN-III-P2-2.1-CI-2017- 0614, în cadrul PN CDI III.

Date generale

Ttlul proiectului:Testare şi optimizare Sistem Horticol Vertical Eco-sustenabil şi Cost-eficient cu randament înalt de producție

Proiect finanţat prin PN III

Program 2: Creșterea competitivității economiei românești prin cercetare, dezvoltare și inovare

Subprogramul 2.1. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare

Tip proiect: Cecuri de inovare

Acronim proiect: ECo-VHS

Cod proiect: PN-III-P2-2.1-CI-2017-0614

Contract nr: 77CI/2017

Valoarea proiectului: 50.000,00 lei

Durata proiectului: 5 luni

Perioada de derulare: 25/07/2017 – 31/12/2017

Autoritatea contractuala: Universitatea de Ştiinte Agronomice şi Medicină Veterinară, Bucureşti

Contractor beneficiar: Cosrat Impex SRL

Responsabil de proiect: C.S. Dr. Ing. JERCA Ionuţ Ovidiu

Obiective

Obiectivul general al proiectului îl constituie testarea tehnologiei de creștere a plantelor aromatice în sistem vertical vs. sistem orizontal, în vederea stabilirii condițiilor optime de cultivare controlată a speciilor luate în studiu

Testarea și optimizarea modelului experimental – Sistem horticol vertical inovativ prin înființarea unei culturi verticale de plante aromatice într-o perioadă definită ca optimă pentru un ciclu de cultivare al plantelor de interes de 70-80 zile.

Protejarea drepturilor de proprietate intelectuală asupra rezultatelor obținute în cadrul proiectului de cercetare

Consorţiu

Furnizor de servicii– Universitatea De Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti – https://www.usamv.ro Centrul de Cercetare pentru Studiul Calității Produselor Agroalimentare

Contractor beneficiar: Cosrat Impex SRL

Echipa de cercetare

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

Responsabil proiect: C.S. dr. JERCA Ionuţ Ovidiu

Team: 

  1. C.S. dr. DOBRIN Aurora
  2. C.S. dr. CICEOI Roxana
  3. Dr. ing. VELCEA Marian
  4. A.CS. dr. IVAN Elena Ştefania
  5. A.CS. drd. BUTCARU Ana Cornelia
  6. Tehnician LUPU Mihaela
  7. Tehnician NEACȘIU Dumitru

Activităţi

Analiza functionalităţii sistemului şi diferitelor sub-ansamble prin monitorizare şi verificare directă;

Colectare date primare şi secundare

Calibrare şi menţinere a parametrilor optimi de funcţionare;

Observare directă a modelului experimental în vederea pregătirii bazei documentare necesare elaborarii cererii de brevet şi documentaţiei tehnice

Rezultate

Workshop-uri, sedinţe de analiză şi vizite operaţionale la nivelul Companiei;

Dezvoltare variaţii experimentale practice

Diseminare

Prezentări la conferințe/congrese/alte manifestări internaționale

Prezentare orală la International Conference “Agriculture for Life, Life for Agriculture”, University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest, București, Romania, 07-09.6.2018, cu lucrarea The accumulation of nutrients and contaminants in aromatic plants grown in a hydroponic systems, autori Dobrin Aurora, Ivan Elena Stefania, Ionut Ovidiu Jerca, Bera Razvan, Ciceoi Roxana, Ahmad Samih-Alexandru

 

Prezentări la târguri/workshopuri/conferinţe pentru mediul de afaceri, fermieri, procesatori

Conferința Usamv București Indagra 2017- prezentare oralăSisteme horticole verticale Ecosustenabile – inovație 100% românească, autori, Răzvan Bera, Aurora Dobrin, Ovidiu Jerca, Elena Ivan, Centrul de Cercetare pentru Studiul Calităţii Produselor Agroalimentare

Salonul internaţional de INVENŢII INOVAŢII “Traian Vuia” Timişoara ediţia a-V-a, 12-14 iunie 2019-prezentare poster-Dispozitiv tip turn pentru culturi horticole in sistem vertical-sustenabil ECO VHS, autori, Bera Ionuț-Răzvan, Ahmad Samih-Alexandru, Jerca Ionuț Ovidiu, Ivan-Mardare Elena-Ștefania, Velcea Marian

Prezentari ECo-VHS
Prezentari ECo-VHS
Prezentari ECo-VHS

Articole publicate în reviste cotate / indexate ISI

Dobrin Aurora, Ivan Elena Stefania, Jerca Ionut Ovidiu, Bera Ionut Razvan, Ciceoi Roxana, Ahmad Samih-Alexandru, 2018, The accumulation of nutrients and contaminants in aromatic plants grown in a hydroponic system, Scientific Papers-SeriesB-Horticulture,Vol62,ISSN:2285-565,284–289. https://content.sciendo.com/view/journals/alife/1/1/article-p284, DOI: 10.2478/alife-2018-0042

 

Distincții obținute

Diploma şi Medalia de bronz pentru: Dispozitiv tip turn pentru culturi horticole în sistem vertical-sustenabil ECO VHS, Salonul Internațional de Invenții și Inovații “Traian Vuia” Timișoara, 2019

Diploma de ecelenţă pentru: Dispozitiv tip turn pentru culturi horticole în sistem vertical-sustenabil ECO VHS, Salonul Internațional de Invenții și Inovații “Traian Vuia” Timișoara, 2019

ECo-VHS diploma Corneliu goup
ECo-VHS diploma Justin Capra
ECo-VHS diploma Traian Vuia

Contact

Centrul de cercetare pentru studiul calității produselor agroalimentare
Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

Adresa: Bd. 59 Mărăşti, Sector 1, București, cod poștal 011464

Director de proiect:: Res.Sci. dr. Ionuţ Ovidiu JERCA

Email: [email protected]

Telefone: +40756136304

RG: https://www.researchgate.net/profile/Jerca-Ionut-Ovidiu