Ecotehnopom P4

Rezumat

În ultimele decenii, îngrijorările privind impactul negativ al activităților agricole asupra mediului, a resurselor naturale şi chiar asupra sănătății oamenilor sunt din ce în ce mai mari şi în acest sens, pe plan mondial, se impune abordarea unor cercetări științifice interdisciplinare care să ducă în final la soluții privind sortimentul, tehnologiile pre și post-recoltă ecologice.

Tehnologiile postrecoltă au rolul de a prelungi durata de viață a fructelor, în stare proaspătă sau prelucrată, fiind o componentă ce adaugă plus valoare producției ecologice și totodată diminueză pierderile de producție în perioadele de vârf ale acesteia. La nivelul Uniunii Europene există reglementări ce definesc produsele alimentare obținute din produse agricole cultivate ecologic doar pentru tehnologiile pre-recoltă. La nivel european, Comisia Europeană finanțează prin programul CORE Organic o serie de proiecte ce contribuie la găsirea unor soluții tehnologice, care să asigure calitatea și siguranța alimentară a produselor ecologice pe întregul flux de producție/păstrare/procesare.

În contextul creșterii producției de fructe ecologice din ultimii ani, dezvoltarea unor tehnologii post-recoltă specifice acestora reprezintă o necesitate stringentă și totodată obiectivul proiectului component P4. Ca urmare, experimentarea și validarea unor tehnologii ecologice post-recoltă aplicabile la fructele obținute din pomicultura ecologică, în condițiile din România, vor reprezenta elementele de noutate și totodată o provocare pentru partenerii acestui proiect. Pentru îndeplinirea acestora, se vor monitoriza parametrii tehnologici de calitate ai fructelor pe parcursul păstrării/procesării, selectându-se aceia care vor sta la baza elaborării rezultatelor finale.

Partenetrii proiectului component P4 fac parte din consorțiul proiectului complex ECOTEHNOPOM, consorțiu multidisciplinar format din 10 parteneri: un institut și 4 stațiuni de cercetare dezvoltare în domeniul pomiculturii, 2 institute naționale din domeniul mecanizării agricole și unul in domeniul chimico-farmaceutic, un institut de ramură specializat pe tehnologiile post-recoltă și 2 universități cu expertiză în pomicultură și respectiv în extracția și formularea de noi produse ecologice.

Principalele rezultate așteptate se refera la; realizarea a 3 tehnologii ecologice post–recoltă îmbunătățite/noi de păstrare fructe ecologice în atmosferă controlată / modificată, de minimă procesare prin uscare și procesare prin congelare/liofilizare a fructelor ecologice; la servicii noi de cercetare-dezvoltare privind tehnologii ecologice post-recoltă; depunerea a 2 cereri de brevet privind tehnologiile de păstrare în atmosferă controlată/modificată și de minimă procesare prin uscare la fructele ecologice.

Acest proiect este finanţat de Ministerul Cercetării și Inovării din România, CCCDI–UEFISCDI, perioada de implementare fiind 2018-2021.

Date generale

Titlu proiect component: Tehnologii ecologice post-recoltă

Acronim: ECOTEHNOPOM_P4

Valoare: 803.190 lei

Buget USAMV București: 380.440 lei

Perioada de derulare: 31.03.2018 – 31/05/2021

Responsabil USAMV București: CSIII dr. ing. Andreea STAN

Responsabil din partea USAMV Bucuresti pentru Proiectul conplex: Prof.univ.dr. Adrian ASĂNICĂ

Proiectul component (Pr4) face parte din proiectul complex: CREȘTEREA CAPACITĂȚII INSTITUŢIONALE DE CERCETARE – DEZVOLTARE- INOVARE ÎN DOMENIUL POMICULTURII ECOLOGICE

Acronim: ECOTEHNOPOM

Tipul proiectului: PC (Proiecte Complexe realizate in consorții CDI)

Autoritatea contractantă: UEFISCDI, Programul 1 – Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare, Subprogramul 1.2 – Performanță instituțională

Contractor: USAMV București

Nr contract: 12/2018

Cod proiect: PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0662

Director de proiect: CSI Dr. ing. Mădălina Maria BUTAC

Durata proiectului: 38 luni

Perioada de derulare: 31.03.2018-31.05.2021

Obiective

 1. Nivelul actual al cunoașterii privind tehnologii post-recoltă aplicabile la fructele obţinute din pomicultură ecologică în vederea stabilirii modelelor experimentale;
 1. Experimentarea modelelor propuse privind stabilirea tehnologiilor ecologice post-recoltă aplicabile la fructe obţinute din pomicultură ecologică, în anul I de studiu;
 1. Validarea rezultatelor din primul an de experimentare în vederea elaborării tehnologiilor ecologice post-recoltă.

Consorțiu proiect component P4

Responsabil proiect: Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București – CS III dr. ing. Andreea STAN

Parteneri: 

Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Pitești-Mărăcineni – Mădălina BUTAC

Institutul de cercetare-dezvoltare pentru industrializarea si marketingul produselor horticole “HORTING” – Marian VINTILĂ

Echipa de cercetare

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

 1. CS III dr. ing. STAN Andreea – Responsabil de proiect component P4
 2. Prof. univ. dr. ASĂNICĂ Adrian – Responsabil Partener 4 din partea USAMV București
 3. Prof. univ. dr. BĂDULESCU Liliana – Responsabil centru
 4. Prof. univ. dr. HOZA Dorel
 5. CS III dr. biol. DOBRIN Aurora
 6. CS III dr. chim. BUJOR-NENIȚA Oana-Crina
 7. CS III dr. ing. UDRIȘTE Amalia
 8. CS III dr. ing. CICEOI Roxana
 9. ACS drd. ing. POPA Vlad
 10. CS drd. BUTCARU Ana
 11. ACS drd. BEZDADEA-CĂTUNEANU Ioana
 12. ACS drd. ing. ZUGRAVU Mihaela
 13. CS dr. ing. IVAN Elena
 14. Drd. ing. VENAT Oana
 15. Drd. ing. MOȚ Andrei
 16. NISTOR Ștefania – resp. Economic
 17. MUNTEANU Minodora

Planul de realizare

Etapa 1 – Nivelul actual al cunoașterii privind tehnologii post-recoltă aplicabile la fructele obţinute din pomicultură ecologică în vederea stabilirii modelelor experimentale.

Etapa 2 – Experimentarea modelelor propuse privind stabilirea tehnologiilor ecologice post-recoltă aplicabile la fructe obţinute din pomicultură ecologică, în anul I de studiu.

Etapa 3 – Validarea rezultatelor din primul an de experimentare în vederea elaborării tehnologiilor ecologice post-recoltă.

Etapa 4 – Validarea rezultatelor proiectului în vederea elaborării tehnologiilor ecologice post-recoltă.

Rezultate

 1. Ipoteze de lucru în vederea elaborării modelelor experimentale pentru tehnologii de păstrare, deshidratare si congelare; Stabilire indicatori de calitate; Definitivare variante experimentale; Stabilire metode și tehnici de lucru; Diseminare rezultate.
 2. Stabilire indicatori tehnologii de păstrare; Stabilire indicatori tehnologii de minimă procesare prin uscare; Stabilire indicatori tehnologii de minimă procesare prin congelare /liofilizare; Stabilire seturi de indicatori fizici, chimici și organoleptici pe diferite tehnologii post-recoltă; Diseminare rezultate parțiale prin diferite modalități –feed-back mediu economic în vederea îmbunătățirii parametrilor funcționali ai instalațiilor experimentale; Redactarea de articole științifice în vederea publicării în revista de specialitate.
 3. Raport de experimentare: Tehnologii ecologice post –recoltă îmbunătățite/noi – 3; Raport de cercetare teste indicatori calitativi – 1; Cerere de brevet – 2; Comunicări științifice – 3; Program comun de CDI – 1; Participare la conferințe -2; Lucrări ISI și/sau BDI -4; Workshop-uri satelit la conferințe – 1; Postere de prezentare a proiectului -1; Participare emisiuni radio/TV – 1
 4. Raport de experimentare: Tehnologii ecologice post –recoltă îmbunătățite/noi – 3; Raport de cercetare teste indicatori calitativi – 1; Ghid instruire pe hârtie și/sau suport magnetic – 3; Instruire potențiali beneficiari -1; Postere de prezentare a proiectului – 1; Lucrări de popularizare a științei – 1.

Diseminare

 1. Prezentări la conferinţe/congrese naționale și internaţionale
  1. Prezentare tip poster la ” 6th International Conference on Organic Agriculture Sciences – ICOAS’18”,Postharvest and minimal processing technologies applicable to organic fruits, Andreea Stan, Oana-Crina Bujor, Aurora Dobrin, Liliana Bădulescu, 7-9 Noiembrie, Eisenstadt, Austria (2018).
  2. Prezentare tip poster la Conferința Internațională “Agriculture for life, life for agriculture”: Postharvest pathology of organic apples from romania. Preliminary study, Elena Ştefania Ivan, Roxana Ciceoi, Ionuţ Ovidiu Jerca, Oana Alina Niţu, Andreea Stan, 6-8 Iunie, București, România (2019).
  3. Prezentare tip poster la 4th International Conference on ”Effects of Pre-and Post-harvest Factors on Health Promoting Components and Quality of Horticultural Commodities”, Optimal storage technologies for organic apples based on quality parameters, Andreea Stan, Mihaela Zugravu, Carmen Constantin, Mihai Frîncu, Aurora Dobrin, Violeta Alexandra Ion, Andrei Moț, Andrei Petre, Roxana Ciceoi, Ioana Bezdadea-Cătuneanu, Liliana Bădulescu, 16-18 Iunie, Skierniewice, Polonia (2019).
  4. Prezentare tip poster la ”International Symposium XII Rubus&Ribes Symposium”, Monitoring the quality parameters for organic raspberries in order to determine the optimal storage method by packaging, Andreea Stan, Oana-Crina Bujor, Aurora Dobrin, Gabriela Haida, Liliana Bădulescu, Adrian Asănică, 25-28 Iunie, Zurich, Elveția (2019).
  5. Participare prin corespondență la ”4th International Conference on Natural Products Utilization”, Variation of biochemical composition of organic raspberry (Rubus Ideaus L.) during storage under frozen state, Andreea Stan, Aurora Dobrin, Mihaela Zugravu, Gabriela Haida, Liliana Bădulescu, 29-01 Mai, Albena, Bulgaria (2019).
  6. Prezentare orală la Congresul Științific Internațional „Științele vietii, o provocare pentru viitor”, Physiological parameters of some pomological species for the initial moment before storage period – Preliminary data, Bezdadea-Cătuneanu Ioana, Stan Andreea, Zugravu Mihaela, Frîncu Mihai, Bădulescu Liliana, 17-18 Octombrie, Iași (2019).
  7. Prezentare tip poster la „Sesiunea Științifică Anuală” organizată de Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Pitești – Mărăcineni, Influence of storage technologies on quality parameters for apple’s growth in organic system, Andreea Stan, Mihaela Zugravu, Carmen Constantin, Mihai Frîncu, Aurora Dobrin, Violeta Alexandra Ion, Andrei Moț, Andrei Petre, Roxana Ciceoi, Ioana Bezdadea-Cătuneanu, Liliana Bădulescu, 14-15 Noiembrie, Pitești (2019).
  8. Prezentare orală la workshop-ul „Pomicultura modernă în concept ecologic” ICDP Pitești Mărăcineni, Monitorizarea și caracterizarea fructelor ecologice păstrate și procesate în condiții tehnologice – rezultate parțiale, Andreea Stan, Mihai Frîncu, Liliana Bădulescu, 15 Noiembrie, Pitești Mărăcineni (2019).
  9. Prezentare orală la International Symposium “Agricultural and mechanical engineering ”ISB-INMA TEH”, 31 octombrie, București (2019).
  10. Prezentare tip poster la Conferința Internațională “Agriculture for life, life for agriculture”: Post-harvest technologies influences in organic ‘Tita’ plums quality, Andreea Stan, Mădălina Butac, Violeta Alexandra Ion, Ioana Cătuneanu,Mihai Frîncu, Liliana Bădulescu, 4-6 Iunie, București, România (2020).
  11. Prezentare tip poster la Conferința online ”F&V Processing 2020 – Third Symposium on Fruit and Vegetable Processing”, organizată de INRAE SQPOV, CTCPA și QualiSud, Consumer insights toward to dehydrated organic apples, Andreea Stan, Mihai Frîncu, Marian Vintilă, Liliana Bădulescu, 24-25 Noiembrie, Franța (2020).
  12. Înregistrare cu prezentare tip poster la Conferința Organic World Congress (OWC) ce trebuia să se țină în 23-25 Septembrie 2020 în Rennes, Franța, a fost amânată pentru 6-10 Septembrie 2021. Întregistrarea lucrării „Quality parameters variation of organic strawberry Regina cv. during freezing and storage” cu autorii: Andreea Stan, Oana-Crina Bujor, Aurora Dobrin, Mihai Frîncu, Liliana Bădulescu, a fost menținută pentru OWC2021 (2021).
  13. Înregistrare cu prezentare tip poster la Conferința XIII International controlled and modified atmosphere research conference (CAMA 2020) ce trebuia să se țină în 17-20 Mai 2020, Leuven, Belgia, a fost amânată pentru 15-18 August 2021. Întregistrarea lucrării „The influences of post-harvest technologies on ‘Centenar’ plums quality” cu autorii: A. Stan, M. Butac, V.A. Ion, I. Bezdadea-Cătuneanu, M. Frîncu, L. Bădulescu, a fost menținută pentru CAMA2021 (2021).

  Prezentari la conferinte

  Prezentari la conferinte

  Prezentari la conferinte

  Prezentari la conferinte

 2. Prezentări la târguri/workshopuri/conferinţe pentru mediul de afaceri, fermieri, procesatori
   1. Prezentare proiect sub formă de poster la INDAGRA 2018_Conferințele USAMV din București, Creșterea capacității instituționale de cercetare – dezvoltare–inovare în domeniul pomiculturii ecologice, Acronim: Ecotehnopom, 31 Octombrie – 4 Noiembrie, București (2018).
   2. Prezentare orală la Workshop francofon cu tema Les bonnes pratiques de la production agroalimentaire écologique: les macro-et micronutriments, la sécurité alimentaire, les comportements des consommateurs, USAMV – Centrul de Cercetare pentru Studiul Calității Produselor Agroalimentare, realizat în cadrul INDAGRA 2018, Préférences des consommateurs pour les pommes déshydratées provenant de l’agriculture biologique, Andreea Stan, Oana-Crina Bujor, Aurora Dobrin, Andrei Moț, Liliana Bădulescu, 31 Octombrie – 4 Noiembrie, București (2018).
   3. Prezentare orală la INDAGRA 2018_Conferințele USAMV din București, Noutăți în tehnologii post-recoltă pentru produsele ecologice, Andreea Stan, 31 Octombrie – 4 Noiembrie, București (2018).
   4. Prezentare orală la INDAGRA 2019, Conferința USAMV București, Cercetarea universitară – suport al agriculturii ecologice, Fructele ecologice deshidratate –costuri și oportunități, Certan Ion, Manole Nicușor, Vintilă Marian, Stan Andreea, 30 octombrie, București (2019).
   5. Prezentare orală la INDAGRA 2019, Conferința USAMV București, Cercetarea universitară – suport al agriculturii ecologice, Influența utilizării tehnologiilor «green» post-recoltă asupra calității merelor ecologice, Stan Andreea, Bezdadea-Cătuneanu Ioana, Dobrin Aurora, Constantin Carmen, Frîncu Mihai, Petre Andrei, 30 octombrie, București (2019).
   6. Prezentare proiect sub formă de poster la INDAGRA 2019, Conferința USAMV București, Cercetarea universitară – suport al agriculturii ecologice, Tehnologii ecologice postrecoltă, proiect component al proiectului complex ”Creșterea capacității instituționale de cercetare – dezvoltare – inovare in domeniul pomiculturii ecologice”, 30 octombrie, București (2019).
   7. Prezentarea proiectului – Andreea Stan, Bădulescu Liliana, Mihai Frîncu, Ioana Cătuneanu, Mădălina Butac, Marian Vintilă, Proiect EcotehnopomP4 – Tehnologii ecologice postrecoltă, proiect component al proiectului complex ”Creșterea capacității instituționale de cercetare – dezvoltare – inovare in domeniul pomiculturii ecologice” în cadrul  Salonului Internațional de Invenții și Inovații “TRAIAN VUIA” 2020, Ediția a 6-a, 13-15 octombrie– Timișoara, România, unde a primit Diploma și medalie de bronz – Diploma de Excelență ”Justin CAPRĂ”.
   8. Prezentarea proiectului – Andreea Stan, Bădulescu Liliana, Mihai Frîncu, Ioana Cătuneanu, Mădălina Butac, Marian Vintilă, Proiect EcotehnopomP4 – Tehnologii ecologice postrecoltă, proiect component al proiectului complex ”Creșterea capacității instituționale de cercetare – dezvoltare – inovare in domeniul pomiculturii ecologice” în cadrul Salonului Internațional al Cercetării Științifice, Inovării și Inventicii PRO INVENT, ediția a XVIII-a, 18-20 noiembrie 2020 – Medalie de aur.
   9. Prezentarea proiectului – Andreea Stan, Bădulescu Liliana, Mihai Frîncu, Ioana Cătuneanu, Mădălina Butac, Marian Vintilă, Proiect EcotehnopomP4 – Tehnologii ecologice postrecoltă, proiect component al proiectului complex ”Creșterea capacității instituționale de cercetare – dezvoltare – inovare in domeniul pomiculturii ecologice” în cadrul Târgului Internațional de Invenții și Inovații – INOVALIMENT, București, România, 23-27 noiembrie 2020.

  Prezentari la targuri

  Prezentari la targuri

 3. Articole publicate în reviste indexate BDI/ISI
  1. Stan Andreea, Zugravu (Micuti) Maria-Mihaela, Constantin Carmen, Frincu Mihai, Dobrin Aurora, Ion Violeta, Mot Andrei, Petre Andrei, Ciceoi Roxana, Bezdadea-Catuneanu Ioana, Badulescu Liliana, (2019). Influences of storage technologies on quality parameters for apple’s growth in organic system. Fruit Growing Research, XXXV:86-93, ISSN 2344-3723.
  2. Elena Stefania Ivan, Roxana Ciceoi, Ionut Ovidiu Jerca, Oana Alina Nitu, Andreea Stan, (2019). Postharvest pathology of organic apples from Romania. Preliminary study, Scientific Papers. Series B, Horticulture. LXIII (1):81-84.
  3. Bezdadea-Cătuneanu Ioana, Stan Andreea, Zugravu (Micuti) Maria-Mihaela, Frincu Mihai, Badulescu Liliana, (2019). Physiological parameters of some pomological speciesc, for the initial moment before storage period – preliminary data. Lucrări Ştiinţifice, Seria Horticultură Editura “Ion Ionescu De La Brad”, Iaşi, 62(2):1-8, ISSN: 2069-8275.
  4. Bogdan Zamfirescu, Dorel Hoza, Mădălina Butac, Silvia Nicolae, Crăişor Mazilu, Emil Chiţu, Dorin Sumedrea, Mădălina Militaru, Mihai Chivu. (2019). Orchard performance of some plum cultivars grafted on different rootstocks. Scientific Papers. Series B, Horticulture. Vol. LXIII(1):149-154, ISSN 2285-5653.
  5. Stan, A., Bujor, O.C., Dobrin, A., Haida, G., Bădulescu, L. and Asănică, A. (2020). Monitoring the quality parameters for organic raspberries in order to determine the optimal storage method by packaging. Acta Hortic. 1277:461-468, DOI: 10.17660/ActaHortic.2020.1277.66
  6. Andreea Stan, Mădălina Butac, Violeta Alexandra Ion, Ioana Cătuneanu, Mihai Frîncu, Liliana Bădulescu, (2020). Post-harvest technologies influences in organic ‘Tita’ plums quality. Scientific Papers. Series B, Horticulture, LXIV (2): 105-112.
  7. Andreea Stan, Mihai Frîncu, Marian Vintilă, Liliana Bădulescu, (2020). Minimal processing of organic apples by drying – Consumer general impression. Fruit Growing Research, XXXV:99-105, DOI 10.33045/fgr.v36.2020.12.
  8. Madalina Butac, Mihai Chivu, (2020). The influence of different storage methods on fruits quality of some sweet cherry cultivars. Fruit Growing Research, XXXV:106-111, DOI 10.33045/fgr.v36.2020.13.
 4. Articole în evaluare
  1. Stan, M. Butac, V.A. Ion, I. Bezdadea-Cătuneanu, M. Frîncu, L. Bădulescu, The influences of post-harvest technologies on ‘Centenar’ plums quality, Acta Hortic., 2020 – in evaluare (datorită situației actuale conferința a fost mutată în August 15-18, 2021, iar lucrarea a rămas cu statusul „fulltext received” și „Await review”).
 5. Articole publicate în reviste de popularizare a științei
  1. Aspecte economice ale tehnologiilor postrecoltă aplicabile fructelor, CS dr. Ion Certan, CS III dr. Andreea Stan, Revista Agricultura 365, 37:91-93 (2019).
  2. Fructele ecologice deshidratate – un echilibru între nutriție și sănătate, ACS drd. ing. Mariana Singh, Conf. univ. dr. ing. Marian Vintilă, CS ing. Simona POPESCU, CotidianulAgricol.ro, http://www.cotidianulagricol.ro/fructele-ecologice-deshidratate-un-echilibru-intre-nutritie-si-sanatate/, (2019).
  3. Proiectul Tehnologii ecologice postrecoltă oferă soluții inovative de păstrare și procesare minimală a fructelor ecologice, CS III dr. Andreea Stan, Prof. univ. dr. Liliana Bădulescu, https://www.lumeasatului.ro/stiri-agricultura/7120-proiectul-tehnologii-ecologice-postrecolta-solutii-inovative-de-pastrare-si-procesare-minimala-a-fructelor-ecologice.html, (2020).
 6. Participare la emisiune radio
  1. Invitație în emisiunea Viața la Țară la Radio România Antena Satelor – 10.11.2020, ora 12:30, moderată de Violeta Anghel, în colaborare cu jurnalistul Marius Gruia.
 7. Organizare de workshopuri pentru mediul de afaceri, fermieri, procesatori, etc.
  1. Organizare Workshop ”Eco-Fruit for a Better Life”, în cadrul ”Agriculture for Life, Life for Agriculture” 07 iunie 2019, București.
   Prezentări ale partenerilor proiectului:
   – Andreea Stan, The monitoring and characterization of organic fruit quality stored and processed in different technological conditions
   – Dorin Sumedrea, Alina Flrorea, Coman Radu, Mazilu Ivona, Mădălina Butac, The influence of storage methods on the fruits quality in some apple varieties with genetic resistance to diseases
   – Lucian Dumitrescu, Mariana Singh, Marian Vintilă, Angela Mohora, Recent developments concerning the methods for drying and dehydration of organic fruits
  2. Organizare Workshop “Ecologic pentru sănătatea noastră” în cadrul “BIO LIFE & STYLE 2019 – Expoziție pentru o viață verde”, 30 Mai 2019, București.
   Prezentări ale partenerilor proiectului:
   – Andreea Stan, Mihai Frîncu, Mihaela Zugravu, Carmen Constantin, Aurora Dobrin, Violeta Alezandra Ion, Liliana Bădulescu, Metode de păstrare a fructelor provenite din pomicultură ecologică
   – Dorin Sumedrea, Mădălina Butac, Alian Florea, Pomicultura ecologică de la sortiment la protecția mediului și sănătatea umană
   – Mariana Singh, Marian Vintilă, Ionel Lucian Dumitrescu, Angela Mohora, Aspecte privind metodele de congelare a fructelor provenite din cultura ecologică
  3. Organizare Workshop ”Organic Postharvest technologies”, în cadrul ”Agriculture for Life, Life for Agriculture” 05 iunie 2020:
   Prezentări ale partenerilor proiectului:
   – Andreea Stan, Mihai Frîncu, Violeta Ion, Organic frozen fruits – actuality and opportunity
   – Mădălina Butac, The influence of different storage methods on fruit quality of some fruit trees and berry species
   – Singh Mariana, Vintilă Marian, Dumitrescu Ionel Lucian, Popescu Simona, Moise Daniela, Veringă Daniela, Mohora Angela, Manole Nicușor, Organic dehydrated fruits: a must-have of intelligent nutrition

  Organizare de workshopuri

  Organizare de workshopuri

 8. Lucrări de licență, disertație și doctorat
  1. Lucrarea de diplomă: Cercetări privind modificările biochimice și fiziologice la mere ecologice păstrate în condiții de atmosferă controlată, elaborată și susținută de Mihaela Lăpădatu, studentă la Facultatea de Biotehnologii, coordonată de Prof. univ. dr. Liliana Bădulescu și CS III dr. ing. Andreea Stan.
  2. Lucrarea de disertație: Cercetări privind tehnologii de păstrare a căpșunilor ecologice congelate, elaborată și susținută de Popescu (Simion-Zănescu) Daniela, masterandă la Facultatea de Horticultură, Masterul de Ştiinţe horticole ecologice, coordonată de Prof. univ. dr. Liliana Bădulescu și CS III dr. ing. Andreea Stan.
  3. Lucrarea de doctorat: Cercetări privind influența tehnologiilor pre și post recoltă asupra calității fructelor ecologice și a incidentei bolilor de depozit, aflată în primul an de realizare de către Andrei Petre, doctorand în domeniul Horticultură, Școala Doctorală  – Ingineria și managementul resurselor vegetale și animale, coordonat de Prof. univ. dr. Adrian Asănică.

Contact

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

Centrul de cercetare pentru studiul calității produselor agroalimentare

Adresa: Bd. Mărăşti nr. 59, Sector 1, Bucureşti, 011464

 

Responsabil USAMV București: CSIII dr. ing. Andreea STAN

Telefon: +40 769 716 512

Email: [email protected]

Web: http://ecotehnopomp4.usamv.ro