EUFRUIT

Rezumat

Titlul proiectului: Rețeaua EUFRUIT

 

Scopul proiectului:

Rețeaua europeană a fructelor (EUFRUIT) include 12 țări axate pe 4 domenii tematice esențiale pentru competitivitatea și potențialul de inovare al sectorului european al fructelor: i) dezvoltarea și evaluarea noilor cultivaruri; ii) minimizarea reziduurilor din fructe și mediu; iii) optimizarea stocării și a calității fructelor; iv) sisteme de producție durabile.

EUFRUIT a coordonat și sprijinit inovarea prin dezvoltarea unui cadru pentru părțile interesate relevante și a stabilit o abordare sistematică pentru colectarea și diseminarea cunoștințelor. Abordarea sistematică include: i) scanarea și sinteza prin intermediul a 4 grupuri de experți care au sintetizat cunoștințe, practici și tehnologii de ultimă generație și elaborează materialul pentru a identifica domeniile cheie de învățare și abordările celor mai bune practici la nivel european. ii) prezentarea și partajarea ce vor oferi acces / dialog la nivel național prin înființarea „grupurilor operaționale” locale. O platformă de cunoaștere online va conține toate materialele de diseminare, inclusiv activitățile; 100 de publicații din industrie, 90 de buletine tehnice, 25 de pliante / buletine informative, 60 de seminarii, 160 de întâlniri pe teren, 25 de conferințe cu 12 evenimente destinate publicului larg. iii) susținerea rețelei va avea loc prin integrarea pe termen lung a rețelei EUFRUIT în acțiuni viitoare.

Rezultatul general al EUFRUIT va fi stabilirea unui cadru și a unei abordări sistematice care construiește împreună o punte. Aceasta va asigura o cale directă pentru noi cunoștințe în viitor și va reduce probabilitatea repetării cercetărilor la nivel național.

Sectorul european al fructelor va avea acces imediat la informații actualizate pentru punerea în aplicare și va fi creată valoare atât pentru industrie în ceea ce privește competitivitatea, durabilitatea și eficiența, cât și societatea, prin asigurarea securității și siguranței fructelor; fundamentând sănătatea și bunăstarea umană.

Date generale

Proiect finanţat prin Horizon 2020: Programul 2 – H2020-ISIB-2015-1

Titlul proiectului: Rețeaua EUFRUIT

Acronim proiect: EUFRUIT

Cod proiect: H2020-ISIB-2014-2015/H2020-ISIB-2015-1

Contract nr.: 696337

Valoare proiectului: 1.734.237 lei (26875 lei)

Durata proiectului: 36 luni

Perioada de derulare: martie 2016 – februarie 2019

Autoritatea contractantă: Research Executive Agency (REA)

Contractor: Aarhus Universitet

Responsabil de proiect (USAMV): Prof. univ. dr. Florin STĂNICĂ

Obiective

Consorțiul EUFRUIT are obiectivul general de a crește competitivitatea pentru sectorul european al fructelor prin îmbunătățirea productivității, durabilității și calității fructelor pe întregul lanț de fructe. Se va realiza acest lucru prin asigurarea organizării și abordărilor care implică cercetarea și părțile interesate din industrie pentru a depăși barierele pentru implementarea cunoștințelor și tehnologiilor. Acest lucru va crește nivelul general de inovație în cadrul sectorului.
Obiective specifice:

 1. Înființarea unei rețele europene axate pe sectorul fructelor, incluzând atât parteneri industriali și academici, cât și reprezentanți ai altor actori din sectorul fructelor, reprezentând 12 țări europene, de mai jos;
  • Reunirea cercetării și expertizei industriei pentru a stabili patru grupuri internaționale de experți (IEG) pe domeniile tematice ale i) soiurilor de fructe, ii) minimizarea reziduurilor chimice, iii) optimizarea calității prin îmbunătățirea manipulării și stocării post-recoltare și iv) îmbunătățirea sustenabilității;
  • Crearea grupurilor naționale / regionale de rețea axate pe dialogul cu părțile interesate și diseminarea rezultatelor proiectului. Aceste grupuri vor fi compuse din actori care acoperă întreaga aprovizionare cu fructe și lanțuri de cercetare-piață – reunite, prezidate și legate de rețeaua EUFRUIT;
 2. Elaborarea și punerea în aplicare a unei abordări sistemice pentru scanarea și sintetizarea cunoștințelor științifice și practice existente, care va oferi transparență sporită, accesibilitate și probabilitate de a furniza și implementa noi cunoștințe și tehnologie în beneficiul sectorului fructelor, în cele ce urmează:
  • Stabilirea unei suite de materiale în limba engleză, care să fie păstrată ca o resursă europeană de acces deschis în platforma de cunoștințe EUFRUIT bazată pe web. Materialele vor reflecta diversitatea sectorului fructifer din UE și vor exista într-o varietate de formate, inclusiv ghiduri de bune practici bazate pe dovezi, pentru a crește probabilitatea de adoptare a lor de către părțile interesate și pentru a sprijini schimbul de cunoștințe în întreaga ofertă de fructe și cercetarea pe piață.
  • Desfășurarea a unei serii de activități de diseminare „partajați” și „arătați” în colaborare cu ONG-urile naționale / regionale, începând din 2016 și continuând pe toată perioada proiectului, pentru a spori competitivitatea diferitelor părți interesate (fermieri, consultanți, furnizori de ambalaje, industria transporturilor, comercianți cu amănuntul)
 3. Stabilirea unui dialog continuu cu organismele relevante ale politicii UE, naționale și regionale, pentru a asigura că rezultatele proiectului EUFRUIT pot servi pentru a orienta politica de cercetare și inovare. Aceasta va include comunicarea continuă cu CE (DG-AGRI, DG-RTD) și rețeaua EIP-AGRI și punctul de serviciu, precum și analiza lacunelor critice în cercetare și dezvoltare în ceea ce privește colectarea, coordonarea și livrarea subiectelor relevante pentru a informa dezvoltarea viitorului Orizont2020 programe de lucru.
 4. Identificarea și susținerea de noi domenii prioritare de cercetare prin monitorizarea și analiza continuă a activităților de cercetare și inovare existente și viitoare la nivel regional, național și UE, cu scopul de a dezvolta o legătură puternică cu un minim de trei cercetări relevante la nivelul UE și/ sau activități de inovare după finalizarea proiectului și un număr mai mare sau activități sau rețele naționale și regionale. Colaborarea ar putea include participarea la întâlniri, partajarea resurselor de rețea sau diseminarea reciprocă a rezultatelor proiectului.

Consorțiu

Coordonator: Aarhus Universitet

Parteneri: Assemblee des Regions Europeennes Fruitieres Legumieres et Horticoles (Areflh), Centre Technique Interprofessionnel Des Fruits Et Legumes (Ctifl), Centro Di Sperimentazione Agraria E Forestale Laimburg Azienda (Laimburg), East Malling Research (EMR), Eidgenoessisches Departement Fuer Wirtschaft, Bildung Und Forschung (Agroscope), Institut De Recerca I Tecnologia Agroalimentaries (Irta), Landwirtschaftskammer Niedersachsen (Ova), Nemzeti Agrarkutatasi Es Innovacioskozpont (Naric), Proefcentrum Fruitteelt Vzw (Pcfruit), Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (Stdlo), Usamv

Echipa de management a proiectului

Director de proiect: Aarhus Universitet
Responsabil de proiect: Prof. Dr. Florin STĂNICĂ, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară

Echipa de cercetare a proiectului

 1. Prof. dr. Florin STĂNICĂ
 2. Prof. dr. Adrian ASĂNICĂ
 3. Prof. dr. Dorel HOZA
 4. Prof. dr. Liliana BĂDULESCU
 5. Conf. dr. Adrian PETICILĂ
 6. Conf. dr. Beatrice IACOMI
 7. Prof. dr. Adrian CHIRA
 8. CS. dr. Ana BUTCARU
 9. Ec. Gabriela MANEA