PED 196/2017

Rezumat

Titlu proiect: “Model demonstrantiv de biotehnologie fungică pentru conversia completă a deșeurilor lignocelulozice sub formă de materiale biodegradabile și alimente naturale” DEMOFUNBIO

Scopul proiectului este de a realiza o valorificare completa a deseurilor lignocelulozice rezultate din silvicultura, prelucrarea industriala a lemnului, pomicultura, viticultura, gradini si spatii verzi publice prin aplicarea biotehnologiilor de bioconversie integrala a acestora prin cresterea controlata a ciupercilor comestibile si medicinale.

Date generale

Proiect finanţat prin PN III

Program 2: Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin cercetare, dezvoltare şi inovare

Tip proiect: Proiect experimental demonstrativ

Titlu proiect: “Model demonstrantiv de biotehnologie fungică pentru conversia completă a deșeurilor lignocelulozice sub formă de materiale biodegradabile și alimente naturale”

Acronim proiect: DEMOFUNBIO

Cod proiect: PN-III-P2-2.1-PED-2016-1769

Contract nr. 196PED

Valoarea proiectului: 475.000,00 lei

Durata proiectului: 17 luni

Perioada de derulare: 17 august 2017 – 31 decembrie 2018

Autoritatea Contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării

Contractor: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

Director de proiect: Prof. Univ. Dr. TEODORESCU Răzvan

Obiective

Obiective specifice:

  1. valorizarea deseurilor lignocelulozice prin bioreciclare completa sub forma de substraturi brute destinate cresterii biomasei de ciuperci pentru a produce material ecologic si alimente sanogene sub forma corpurilor de fructificare ale ciupercilor;
  2. implementarea unor biotehnologii performante pentru recuperarea eficienta a deseurilor lignocelulozice si bioconversia acestora sub forma de materiale biodegradabile, precum si alimente sanogene;
  3. dezvoltarea rapida a unor noi activitati productive in industria de prelucrare a lemnului si in agricultura, prin generarea de noi locuri de munca cu efecte benefice asupra cresterii nivelului de bunastare a populatiei umane din zonele de producere a acestor deseuri

Consorțiu

Consorţiul format din doua organizaţii de cercetare îşi propune să realizeze o valorificare completa a deseurilor lignocelulozice rezultate din silvicultura, prelucrarea industriala a lemnului, pomicultura, viticultura, gradini si spatii verzi publice prin aplicarea biotehnologiilor de bioconversie integrala a acestora prin cresterea controlata a ciupercilor comestibile si medicinale.

Coordonator proiect: UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREŞTI

Partener 1: UNIVERSITATEA DIN PITESTI

Echipa de management a proiectului

Director de proiect: Prof. Univ. Dr. TEODORESCU Răzvan – Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

Responsabil de proiect: Prof. Univ. Dr. PETRE Marian – Universitatea din Pitesti

Planul de realizare

Etapa 1 – Derularea experimentelor pentru testarea modelului demonstrativ al biotehnologiei de laborator utilizate pentru bioconversia completa a deseurilor lignocelulozice din industria lemnului si din activitati agricole, pentru a obtine produse biodegradabile si corpuri de fructificare ale ciupercilor utilizabile in industria alimentara – 31.12.2017

Etapa 2 – Experimentarea modelului conceptual ca model demonstrativ eficient pentru a obtine produse biodegradabile sub forma cutiilor de ambalaj si a ghivecelor de plantare a arborilor, precum si a corpurilor de fructificare ale ciupercilor – 31.12.2018

Contact

Pentru orice detalii legate de proiect vă rugăm să ne contactaţi prin e-mail.

Director de proiect: Prof. Univ. Dr. TEODORESCU Răzvan

Email: [email protected]