ProtectGoji

Rezumat

ProtectGoji își propune să dezvolte noi verigi tehnologice IPM pentru controlul acarianului galicol al plantelor de goji, Aceria kuko, valorificând observațiile din perioada 2016-2021 și sursele de rezistență deja identificate.

In anul 2010, o specie alogenă de acarieni eriofiizi galicoli, numită Aceria kuko, a fost identificată pe plante de goji din România. În Europa, instituțiile de protecție a plantelor și laboratoarele de carantină au recomandat ca în locațiile infestate să se aplice programe intensive de eradicare, dar nici o astfel de măsură nu a avut efectul scontat în România.

România a devenit în ultimii ani unul dintre cei mai importanți producători de goji, mai ales ecologic, din Europa și afacerea se extinde uimitor, ca urmare a nevoii în continuă creștere de a identifica alternative profitabile economic și a cererii în creștere de alimente funcționale.

Proiectul va contribui la creșterea gradului de informare a producătorilor de goji în privința pericolului de extindere a acestui dăunător, la stabilirea cât mai detaliată a ariei de răspândire a acarianului A. kuko și a principalelor căi de răspândire, la elaborarea unei metode de identificare a momentelor și metodelor optime de tratament și la brevetarea unei metode rapide de identificare a soiurilor / liniilor / biotipurilor de goji rezistente la Aceria kuko.

“Acest proiect este finanțat de Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București, proiect 1268/30.07.2021, acronim ProtectGoji, în cadrul IPC 2021”

Date generale

Titlul proiectului: Identificarea și dezvoltarea unor noi verigi tehnologice in sprijinul managementului integrat al acarianului galicol al plantelor de goji, Aceria kuko, la  goji

Acronimul proiectului: ProtectGoji

Tipul de proiect: Competiție internă de Proiecte de cercetare a USAMV București, sesiunea 2021

Codul proiectului: 2021-0028/14.07.2021

Numărul contractului: 1268/30.07.2021

Bugetul proiectului: 150.000 lei

Durata proiectului: 16 luni

Perioada: 30.07.2021 – 30.11.2022 (prelungit cu perioada de durabilitate până la 30.11.2023)

Autoritatea contractantă: Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București

Responsabil proiect CS III dr. ing. Roxana CICEOI

Obiective

Obiectivul general: Dezvoltarea de noi verigi tehnologice in sprijinul managementului integrat al acarianului galicol al plantelor de goji, Aceria kuko, valorificând datele de biologie și sursele de rezistență deja identificate.

Obiective specifice:

(1) Elaborarea unei metode de stabilire a momentului optim de tratament a acarianului galicol, în funcție de caracteristicile biologice și condițiile climatice;

(2) Elaborarea hărții de răspândire (areal faunistic și areal de dăunare) a acarianului A. kuko;

(3) Dezvoltarea unei metode rapide de identificare a soiurilor / liniilor / biotipurilor de goji rezistente la A. kuko cu ajutorul markerilor moleculari.

Echipa de cercetare

Responsabil proiect: CS III dr. ing.  Roxana CICEOI  – Entomologie, diagnoză, metode moleculare de diagnostic, organizare acțiuni citizen science, diseminare

Membrii în echipă

 1. Centrul de cercetare pentru studiul calității agroalimentare
 •  CS dr. ing. Ivan Elena – Monitorizarea bolilor și dăunătorilor, recoltare probe, analize laborator, diseminare
 • CS dr. ing. Mihaela Iordăchescu – Biologie moleculară, design primeri, polimorfism genetic
 • CS dr. chim Ion Violeta – Tehnici de spectroscopie (FT-IR,UV-VIS), tehnici cromatografice (HPLC, GC-MS, LC-MS/MS)
 • CS dr. ing Butcaru Ana – tehnologii de cultură în sistem ecologic pentru livezi, ameliorare comunicare, brevetare
 • Ing. dr. Andrei Moț – spectrofotometrie, ion-cromatografie, ICP-MS, web design și aplicații
 • ASC drd. Andrei Petre – extracție polifenoli totali, lucru în laborator
 • Ing drd. Oana Venat  – multiplicări în vitro, comunicare 
 1. Facultatea de Horticultură
 • Șef lucrări dr. Vasilica Luchian – Botanică, anatomia plantelor, biodiversitate
 • Asist. univ. dr. ing. Cosmin Alexandru Mihai – Pomicultură, ameliorarea plantelor, IPM
 • Ing. drd. Dan Popescu – Pomicultură, arbuști fructiferi, ameliorare goji, întreținere goji
 • Prof. dr. Florin Stănică – Pomicultură, IPM, control integrat, arbuști fructiferi, comunicare și transfer tehnologic, relații internaționale
 • Prof dr. Mihaela Georgescu – Botanică, anatomia plantelor, biodiversitate 
 1. Facultatea de Agricultură
 • Șef lucrări dr. Gutue Minodora – Entomologie generală, entomologie specială, acarologie, studii biologie și ecologie dăunători
 • Șef lucrări dr. Stavrescu Bedivan Mala Maria – Biologia nevertebratelor, biodiversitate
 1. SCDP Istriţa
 • Ing. Dr. Marin Sorin -Management câmp experimental de arbuști fructiferi
 • CS III dr. ing.  Alina Donici – protecția plantelor, entomologie
 • Ing. Andrei Tabacu – Monitorizarea stării de sănătate și recoltare probe
 • Ing. Rares Pindaru – Monitorizarea stării de sănătate și recoltare probe

Rezultate

Rezultatele așteptate sunt următoarele:

 1. Fișă de descriere a biologiei și ecologiei acarianului galicol
 2. metodă de determinare a momentului optim de intervenție
 3. bază de date cu producătorii de goji
 4. bază de date cu localizarea zonelor unde Lycium crește spontan, ca potențial rezervor și focar de răspândire
 5. harta de răspândire online, open access, interactivă, cu actualizări real time
 6. aplicație web pentru inregistrarea plantelor de goji atacate / neatacate
 7. protocol de izolare a ADN genomic și protocol de realizare PCR direct din țesut
 8. patru markeri moleculari specifici plantelor rezistente la acarian
 9. metodă rapidă de identificare a soiurilor / liniilor / biotipurilor de goji rezistente la A. kuko

Diseminare

Propunere privind modul de valorificare a rezultatelor proiectului:
a1. Publicarea unui articol Q1, pe domeniul biologiei moleculare în reviste cum ar fi International Journal of Molecular Sciences, (Fi 5.92), Theoretical and Applied Genetics, (Fi 5.69), Plant Molecular Biology, (Fi 4.07), sau Molecular Breeding, (Fi 2.58), etc.

a2. Publicarea a 3 articole ISI / ESCI, (entomologie / acarologie / citizen science, în Scientific Papers. Series B. Horticulture  sau Series A. Agronomy, ESCI, Acarologia, Citizen Science: Theory and Practice, etc.

a3. Participări la 3 conferințe (Agriculture for Life, Life for Agriculture 2022), XXXI International Horticultural Congress: IHC2022, sau IX Symposium of the European Association of Acarologists, Bari, Italy, 11-15 iulie 2022, etc.

b. O cerere de brevet- Metoda rapidă de identificare a biotipurilor rezistente

c. Transfer tehnologic (know-how) – roll-up și materiale promoționale la Toamnă horticolă bucureșteană (2021, 2022), Zilele Horticulturii Bucureștene (2022), Ziua arbuștilor fructiferi (iulie 2022, Istrița), Noaptea cercetătorilor (septembrie 2021, 2022).

 

Valorificarea rezultatelor:

  1. Prezentări la conferințe/congrese/alte manifestări internaționale, Prezentare orala – 20th International  Conference “Life Sciences for Sustainable Development ”  from Cluj-Napoca, 23rd – 24th September 2021, Romania
   Prezentare Cluj 2021
  2. Prezentări la târguri/workshopuri/conferinţe pentru mediul de afaceri, fermieri, procesatori
   1. Toamna Horticolă Bucureșteană 30 septembrie – 3 octombrie 2021, Expoziție de postere “Rezultatele cercetării științifice din USAMV București pentru transfer tehnologic”, Holul central, Corp A, Rectorat
   2. Noaptea Cercetătorilor Europeni 2021 https://www.facebook.com/watch/?v=184823273672876
   3. Salonul International de Inventii si Inovatii Traian Vuia -Timisoara, 12 – 14 octombrie 2021 2021
   4. PROINVENT 2021, Ediția XIX, 20-22 octombrie 2021, Cluj-Napoca, România.
Diploma Pro Invent
 1. Articole publicate în reviste cotate / indexate ISI
  1. Roxana CICEOI, Vasilica LUCHIAN, Andrei Florin TABACU, Minodora GUTUE, Mala-Maria STAVRESCU-BEDIVAN (2021). Goji Berry Gall Mite Expansion in Europe, with Emphasis on Southeastern Part of Romania. Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca. Food Science and Technology, 78(2):93-99, DOI: 10.15835/buasvmcn-fst:2021.0028, https://journals.usamvcluj.ro/index.php/fst/article/view/14274
 2. Articole publicate în reviste indexate BDI
 3. Alte publicații
 4. Distincții obținute
  1. Medalia de argint la Salonul International de Invenții și Inovații Traian Vuia -Timișoara, 12 – 14 octombrie 2021, pentru lucrarea ”ProtectGoji – Identificarea și dezvoltarea unor noi verigi tehnologice in sprijinul managementului integrat al acarianului galicol al plantelor de goji, Aceria kuko”, autori R. Ciceoi, E. Ivan, M. Iordăchescu, V. Ion, A. Butcaru, A Mot, A Petre, O. Venat, V. Luchian, C.A. Mihai, D. Popescu, F. Stănică, M. Georgescu, M. Gutue, M-M Stavrescu-Bedivan, S. Marin, A. Donici, A. Tabacu, R. Pindaru
  2. Diploma de excelență cu ocazia Salonului Internațional de Invenții și Inovații Traian Vuia -Timisoara, 12 – 14 octombrie 2021, pentru lucrarea ”ProtectGoji – Identificarea și dezvoltarea unor noi verigi tehnologice in sprijinul managementului integrat al acarianului galicol al plantelor de goji, Aceria kuko”, autori R. Ciceoi, E. Ivan, M. Iordăchescu, V. Ion, A. Butcaru, A Mot, A Petre, O. Venat, V. Luchian, C.A. Mihai, D. Popescu, F. Stănică, M. Georgescu, M. Gutue, M-M Stavrescu-Bedivan, S. Marin, A. Donici, A. Tabacu, R. Pindaru
  3. Diploma de excelență la Salonul Cercetării Științifice, Inovării și Inventicii Pro Invent, Ediția a Ediția XIX, 20-22 octombrie 2021, Cluj-Napoca, pentru lucrarea ”ProtectGoji – Identificarea și dezvoltarea unor noi verigi tehnologice in sprijinul managementului integrat al acarianului galicol al plantelor de goji, Aceria kuko”, autori R. Ciceoi, E. Ivan, M. Iordăchescu, V. Ion, A. Butcaru, A Mot, A Petre, O. Venat, V. Luchian, C.A. Mihai, D. Popescu, F. Stănică, M. Georgescu, M. Gutue, M-M Stavrescu-Bedivan, S. Marin, A. Donici, A. Tabacu, R. Pindaru
  4. Medalia de bronz la Salonul Inovării și Cercetării UGAL INVENT, 10-12 Noiembrie 2021, pentru lucrarea ”ProtectGoji – Identificarea și dezvoltarea unor noi verigi tehnologice in sprijinul managementului integrat al acarianului galicol al plantelor de goji, Aceria kuko”, autori R. Ciceoi, E. Ivan, M. Iordăchescu, V. Ion, A. Butcaru, A Mot, A Petre, O. Venat, V. Luchian, C.A. Mihai, D. Popescu, F. Stănică, M. Georgescu, M. Gutue, M-M Stavrescu-Bedivan, S. Marin, A. Donici, A. Tabacu, R. Pindaru, www.invent.ugal.ro

Contact

Centrul de cercetare pentru studiul calității produselor agroalimentare
Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

Adresa: 59 Mărăşti Blvd., District 1, Bucharest, 011464

Email: [email protected]

Pagină web: ProtectGoji – Distribution of Aceria kuko