SusMAPWaste

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București anunță închiderea cu succes a proiectului: “Valorificarea sustenabilă a deșeurilor de plante medicinale și aromatice în vederea obținerii de produse cu valoare adăugată" - SusMAPWaste

SusMAPWaste

PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020

Axa prioritară 1: Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor Acțiune 1.1.4: Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru consolidarea capacității de Cercetare Dezvoltare.

Cod SMIS: 104323

Nr. Contract: 89/09.09.2016

Data începerii proiectului: 9.09.2016

Data finalizării proiectului: 08.02.2021

Loc de implementare: USAMVB, Bulevardul Mărăști nr 59, sector 1, București.

Valoarea totală a proiectului: 9.250.426 lei

Asistență financiară nerambursabilă: 8.615.992,90 lei, din care:

Contribuție europeană: 7.275.344,40 lei

Valoare din bugetul național: 1.340.648,50 lei

 

Beneficiar: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

Adresa: Bulevardul Mărăști nr. 59, Bucureşti

Telefon: +40 (21) 318 2564

Fax: +40 (21) 318 2888

Website: https://susmapwaste.ro/