SusOrganic

Rezumat

Producția de alimente ecologice procesate este în mare parte realizată de IMM-uri, care se confruntă în prezent cu o dublă provocare. Conștientizarea consumatorilor și standardele legale impun o înaltă calitate a produselor, ca o condiție prealabilă pentru un marketing de succes, dar există o lipsă de cunoștințe corespunzătoare care duce la pierderi semnificative de calitate, respectiv la pierderi de până la 40% a materiei prime. În același timp, concurența impune un control strict al costurilor aferente, cu toate ca în prezent producția de alimente organice nu este un mare consumator de energie. De exemplu, se stie deja faptul ca tehnologia de uscare, de exemplu, este responsabila pentru 15% din cererea totală de energie la nivel mondial a țărilor dezvoltate și eficiența uscarii produselor alimentare poate fi redusa in medie cu 10% pana la 35-45%, ceea ce denota un potențial important de îmbunătățire a performantei atât economice, cât și ecologice.

În practică, eficiența utilizării resurselor și calitatea produselor sunt adesea văzute ca antagoniști. SusOrganic, ca un proiect de cercetare integrator, va dezvolta soluții tehnice, proceduri standard de operare și ghiduri care sa conducă la creșterea calității produselor obținute prin astfel de tehnologii, reducând în același timp consumul de resurse, respectiv materii prime și energie.

Includerea unor lideri din diverse domenii – oameni de știință specializati in productia alimentara, ingineri mecanici, ingineri de proces și control, fermieri și un comerciant cu amănuntul – din Europa Centrala, de Est, de Nord și Europa de Sud asigura faptul ca toate aspectele relevante pentru dezvoltarea standardelor de calitate, optimizarea proceselor și utilizarea eficientă a resurselor sunt abordate în mod adecvat și este asigurata relevanța proiectului în întreaga UE și în afara acesteia.

SusOrganic va oferi sectorului ecologic următoarele: (A) standarde de calitate pentru produse alimentare prelucrate prin uscare și răcire / congelare; (B) ghiduri de prelucrare pentru creșterea calității produselor; (C) creșterea eficienței proceselor și reducerea consumurilor specifice de resurse prin îmbunătățirea procesării, recuperarea căldurii și punerea în aplicare a surselor regenerabile de energie; (D) reducerea deșeurilor directe prin utilizarea produselor respinse de pe piața produselor proaspete (E) o baza de date solida și analiza ciclului de viață (LCA) și analiza costului ciclului de viață (LCCA), pentru cel puțin 4 produse (obținute prin uscare și congelare), care va adauga plusvaloare producției de referintă.

Link-uri proiect

Date generale

Proiect finanţat prin PN III – Cooperare Europeana si Internationala – Orizont 2020
Tip proiect: ERANET
Titlu proiect: “Elaborarea de standarde de calitate și metode de prelucrare optimizate pentru produse ecologice”

 

Acronim proiect: SusOrganic
Cod proiect: ERA-CORE-ORGANIC
Contract nr. 2/2015

Valoarea proiectului: 450.000 lei
Durata proiectului: 27 luni
Perioada de derulare: 10.12.2015 – 28.02.2018

Autoritatea Contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării
Contractor: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
Director de proiect: Prof. Dr. Liliana BĂDULESCU

Obiective

Proiectul are următoarele trei obiective:

 • Stabilirea unor standarde de calitate și îmbunătățirea calității pentru produsele alimentare organice conservate prin uscare și răcire / congelare, folosind anumite tipuri de pește, carne, fructe și legume. Rezultatele vor fi insumate intr-un document, un standard de calitate, publicat în toate limbile țărilor participante.
 • Elaborarea de ghiduri de prelucrare, procese tehnologice optimizate pentru produse de calitate, mai eficiente din punct de vedere energetic și tehnologic (echipamente), precum și un studiu de impact asupra mediului (LCA) și analiza economică (LCCA): vor fi definite si dezvoltate linii directoare pentru o mai bună uscare și refrigerare / congelare. Obiectivul activităților este de a crește calitatea produsului (inclusiv proprietățile senzoriale), siguranța alimentară si durata de valabilitate a produsului, reducerea deșeurilor și a energiei (inclusiv recuperarea căldurii reziduale), respectând în același timp normele de producție a alimentelor organice. Acest lucru se va realiza printr-o abordare in mai multe etape: (a) evaluarea critică a tehnologiilor de procesare și a regimurilor de lucru (WP1); (B) Teste folosind tehnologiile de procesare utilizate în mod obișnuit (WP2); (C) optimizarea tehnologiilor de procesare și de control (WP3, WP4); (D) dezvoltarea de sisteme on-line de control non-invazive, pe baza proprietăților optice ale matricii alimentare, care să permită compensarea fluctuațiilor în calitatea materiei prime, (g) stabilirea unei baze de date solide și LCA extinse și LCCA a produselor selectate.
 • Implicarea tuturor părților interesate prin: activități de diseminare și formare (WP8) specifice unei game largi de părți interesate din lantul de productie, procesare si comercializare a produselor alimentare organice, în special producători, procesatori, inclusiv fermieri și proprietari de magazine, chiar și la o scară foarte mică. Din cauza barierei lingvistice cu care se confruntă mulți producători se va realiza traducerea unui minimum de material de bază, cel puțin in limbile țărilor participante.

Consorțiu

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREŞTI – http://www.usamv.ro/

 

Coordonator:
Barbara STURN, University of Kassel, Germany

Parteneri:
Albert ESPER, Meridian Fruchthandelsgesellschaft mbH, Germany
Girma GEBRESENBET, Swedish University of Agricultural Sciences, Sweden
Liliana BĂDULESCU, University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest, Romania
Michael BANTLE, SINTEF Energy Research, Norway
Oliver HENSEL, University of Kassel, Germany
Paola PITTIA, University of Teramo, Italy
Riccardo MASSANTINI, University of Tuscia, Viterbo, Italy

Echipa de cercetare

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

 1. Prof. Dr. Liliana BĂDULESCU – director de proiect
 2. Prof. Dr. Elena DELIAN
 3. Prof. Dr. Adrian CHIRA
 4. Prof. Dr. Aurelia DOBRESCU
 5. Conf. Dr. Viorica LAGUNOVSCHI-LUCHIAN
 6. Conf. Dr. Carmen NICOLAE
 7. Şef lucr. Dr. Valerica TUDOR
 8. CS Dr. Andreea STAN
 9. CS Dr. Carmen MANOLE
 10. CS Dr. Aurora DOBRIN
 11. CS Dr. Ramona COTRUȚ
 12. ACS Drd. Ioana BEZDADEA-CĂTUNEANU
 13. Drd. Mihaela MICUȚI
 14. Ing. Ilina ŞTEFĂNIȚĂ
 15. NISTOR Ştefania – resp financiar
 16. Daniela COSTACHE – resp financiar
 17. Tehn. Mariana BĂLĂȘOIU

Activități

Etapa 1 – Cercetări bibliografice privind determinarea caracteristicilor de calitate ce vor fi investigate – 31.12.2015

Etapa 2 – Cercetări privind determinări de calitate ale produselor ecologice prelucrate prin uscare și congelare, în diferite condiții tehnologice (I) – 31.12.2016

Etapa 3 – Cercetări privind determinări de calitate ale produselor ecologice prelucrate prin uscare și congelare, în diferite condiții tehnologice (I) – 31.12.2017

Etapa 4 – Elaborarea standardelor de calitate și a metodelor de prelucrare optimizate pentru produse ecologice – 28.02.2018

Rezultate

Raport ştiinţific şi tehnic – 2015 – 2016
Raport ştiinţific şi tehnic – 2017
Raport ştiinţific şi tehnic – 2018

Diseminare

Lucrări ştiinţifice

Workshopuri, Conferințe, Târguri:

Media:

Contact

Pentru orice detalii legate de proiect vă rugăm să ne contactaţi prin e-mail.
Director de proiect: Prof. Dr. Liliana BĂDULESCU
Email: [email protected]
Telefon: +40 745 368 898