SUSORGPLUS

Rezumat

Procesarea alimentelor ecologice este caracterizată prin abordări empirice care au ca rezultat consumuri mari de materii prime și energie, precum și deteriorarea produsului, afectând astfel sustenabilitatea și calitatea produselor. S-au realizat pași importanți în sensul diminuării acestor pierderi, printr-un proiect anterior (Core Organic Plus), însă un Cod de Bune Practici încă nu a fost elaborat până în prezent. 

Restricțiile existente în utilizarea aditivilor și necesitatea eliminării treptate a substanțelor neconforme sporesc în continuare presiunea, în timp ce întregul potențial al aditivilor și coloranților naturali este neexplorat. Proiectul SusOrgPlus va aborda aceste aspecte în scopul prelucrării și obținerii de produse cu valoare adăugată din materiale vegetale și de origine animală, prin dezvoltarea de noi procese inteligente, aditivi/coloranți naturali și a unui material suport pentru un Cod de Bune Practici. Implicarea cercetătorilor din domeniul alimentar, a inginerilor de proces, mecanici și de control, a agricultorilor și furnizorilor de tehnologie, precum și utilizarea unei abordări bazate pe nevoile părților interesate vor asigura toate condițiile relevante pentru dezvoltarea de procese inteligente, eficiente și cu consum redus de energie și de produse cu valoare adăugată. Echilibrul geografic în rândul participanților la proiect, din Europa Centrală, de Est, de Nord și de Sud, va asigura relevanța proiectului în întreaga UE și în afara acesteia. 
Contribuția USAMV București la obiectivele proiectului SusOrgPlus va oferi sectorului ecologic: (a) produse cu valoare adăugată (aditivi/coloranți naturali); (b) creșterea eficienței proceselor tehnologice de procesare, cu reducerea consumurilor specifice de resurse bio; (c) reducerea cantității de deșeuri rezultate din prelucrarea materiei prime proaspete; (d) evaluarea calitativă și senzorială a produselor ecologice inovative obținute; (f)  analiza gradului de acceptanță a consumatorilor pentru produsele alimentare ecologice îmbogățite cu aditivi alimentari și coloranți naturali; (g) material suport pentru Codul de Bune Practici;  (h) diseminarea rezultatelor proiectului și instruirea fermierilor/procesatorilor, altor actori interesati din sistemului de educație și cercetare (studenți, masteranzi, doctoranzi, cadre didactice, cercetători, etc.).

Date generale

Proiect finanţat prin PN III – Cooperare Europeana si Internationala – Orizont 2020

Titlul proiectului: Dezvoltarea de tehnologii de procesare inteligente, de aditivi alimentari și coloranți naturali, crearea de material suport pentru un cod de practici în scopul creşterii sustenabilităţii și acceptanţei consumatorilor de produse alimentare ecologice

Acronim proiect: SusOrgPlus

Tip proiect: ERANET

Cod proiect: ERANET-COREORGANIC-SusOrgPlus

Contract nr.: 4/2018

Valoarea proiectului: 500.500 lei

Durata proiectului: 36 luni
Perioada de derulare: 01.05.2018 – 30.04.2021

Autoritatea contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării

Contractor: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

Director de proiect: Prof. Univ. Dr. Liliana BĂDULESCU

“Acest proiect este finanţat de Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării, CCCDI – UEFISCDI, proiect numărul ERANET-COREORGANIC-SusOrgPlus, în cadrul PNCDI III”

Obiective

Proiectul are următoarele trei obiective:

 1. Dezvoltarea, testarea și evaluarea de noi aditivi alimentari/coloranți naturali și aplicarea acestora în diferite produse, inclusiv evaluarea calitativă și senzorială a proprietăților de conservanți, coloranți, aromatizanți, valoarea nutrițională și nutraceutică, oferind astfel  participanților de pe piață mijloace pentru a-și asigura și crește competitivitatea produselor ecologice procesate.
 2. Evaluarea calitativă și senzorială a produselor ecologice inovative obținute și analiza gradului de acceptanță a consumatorilor pentru produsele alimentare ecologice îmbogățite cu aditivi alimentari și coloranți naturali; extinderea bazei de date elaborate în cadrul proiectului SusOrganic (SO) privind aspectele legate de calitatea produselor procesate și impactul asupra mediului.
 3. Angajamentul părților interesate, implicarea studenților și diseminarea se vor baza pe rețeaua/activitățile existente în SO. Angajamentul părților interesate are un impact crucial asupra dezvoltării de noi cunoștințe, a transferului de cunoștințe și a dezvoltării inovațiilor planificate și, prin urmare, o abordare coordonată de părțile interesate va fi aleasă pentru toată dezvoltarea tehnologică. Activitățile de diseminare vor fi concepute special pentru a ajunge la o gamă largă de părți interesate, în special producători, procesatori și consumatori.

Consorțiu

Coordonator:
Barbara Sturm, University of Kassel, Germany

Parteneri:
Albert Esper, Meridian Fruchthandelsgesellschaft, Germany
Girma Gebresenbet, Swedish University of Agricultural Sciences, Sweden
Liliana Bădulescu, University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest, Romania
Michael Bantle, SINTEF Energy Research, Norway
Oliver Hensel, University of Kassel, Germany
Paola Pittia, University of Teramo, Italy
Riccardo Massantini, University of Tuscia, Viterbo, Italy

Echipa de cercetare

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

 1. Prof. Dr. Liliana BĂDULESCU – Director de proiect
 2. CS Dr. Chim. Oana-Crina BUJOR-NENIȚA – Responsabil implementare
 3. Conf. Dr. ORȚAN Alina Ruxandra
 4. Conf. Dr. Viorica LAGUNOVSCHI-LUCHIAN
 5. Conf. Dr. Carmen-Georgeta NICOLAE
 6. Lect. Univ. Dr. ANUȚA Valentina
 7. Sef lucr. Dr. Monica-Luminiţa BADEA
 8. Sef lucr. Dr. DRAGOMIR Nela
 9. CS Dr. Ing. Andreea STAN
 10. CS Dr. Biol. Aurora DOBRIN
 11. CS Dr. Ing. Carmen Gabriela CONSTANTIN
 12. ACS Drd. Mihaela-Maria ZUGRAVU
 13. ACS Drd. Vlad-Ioan POPA
 14. Drd. Ing. Andrei MOȚ
 15. Ing. Ilina ŞTEFĂNIȚĂ
 16. NISTOR Ştefania – resp economic
 17. SURLEANU Oana Ecaterina
 18. Daniela COSTACHE
 19. Tehn. Mariana BĂLĂȘOIU

Planul de realizare

Etapa I. Cercetări privind obținerea de aditivi alimentari/coloranți naturali

Etapa II. Cercetări privind obținerea de produse ecologice inovative utilizând extracte/pulberi din fructe și legume ecologice. Evaluarea calității nutriționale și a acceptanței de către consumatori.

Etapa III. Formularea de produse ecologice inovative și evaluarea calității nutriționale și a acceptanței de către consumatori.

Etapa IV. Elaborarea materialului suport pentru realizarea unui Cod de Practici privind procesarea produselor alimentare în produse uscate și producția de aditivi /coloranți naturali.

Rezultate

Proiectul va oferi următoarele rezultate: 

(a) mijloace de utilizare a materiilor prime pe bază de plante prin transformarea lor în produse cu valoare adăugată (extracte sau pulberi), reducerea directă a deșeurilor și creșterea competitivității prin utilizarea și îmbunătățirea produselor respinse din considerente estetice de pe piața produselor proaspete; 

(b) reducerea impactului asupra mediului prin creșterea utilizării materiilor prime; 

(c) produse naturale noi cu valoare adăugată, sub formă de extracte și pulberi, obținute din ingrediente ecologice, bogate în nutrienți; 

(d) dezvoltarea unor metode de analiză calitativă, cantitativă și senzorială specifice; 

(e) material suport privind dezvoltarea unui Cod de Bune Practici pentru procesarea produselor alimentare în produse uscate și producția de aditivi /coloranți naturali cu o menținere maximă a calității; 

(f) sesiuni de instruire a fermierilor/procesatorilor, precum și a altor factori implicați in educație sau cercetare; 

(g) acțiuni de diseminare a rezultatelor proiectului în cadrul unor conferințe naționale și internaționale, workshopuri, târguri, website, platforme profesionale și științifice, etc. 

(h) potențiali angajați înalt calificați, sensibilizați pentru nevoile sectorului prin includerea studenților în cercetarea efectuată.

Diseminare

 1. Prezentări la conferinţe/congrese naționale și internaţionale
  1. Prezentare tip poster la Congresul Științific Internațional “Știinţele vieţii, o provocare pentru viitor”: Qualitative features of organic tomatoes, L. Bădulescu, A. Dobrin, O-C. Bujor, A. Stan, A. Moț, M. Finți, V. Lagunovschi-luchian, 18-19 Octombrie 2018, Iași, România;
  2. Prezentare orală la Simpozionul Tinerilor „Tineri cercetatori în Horticultura, Silvicultură și Biotehnologii” – Editia a V-a: Valorizarea legumelor și fructelor ecologice sub formă de produse alimentare cu valoare adăugată – studiu de piață, I. Oprică, M. Lăpădatu, F. Nicolau, M. Coandă, L. Bădulescu, 22-23 noiembrie 2018, Timișoara, România;
  3. Prezentare tip poster la Conferința Internațională “Agriculture for life, life for agriculture”: Nutritional quality parameters of the fresh red tomato varieties cultivated in organic system, A. Dobrin, A. Nedeluș, O-C. Bujor, A. Moț, M. Zugravu, L. Bădulescu, 6-8 Iunie, București, România (2019)
   A. Dobrin, A. Nedeluș, O-C. Bujor, A. Moț, M. Zugravu, L. Bădulescu, Nutritional quality parameters of the fresh red tomato varieties cultivated in organic system. Scientific Papers. Series B. Horticulture, LXIII (1), pp. 439-443;
  4. Prezentare tip poster la Third Nordic Baltic Drying Conference: Drying treatment effects on anthocyanins of organic raspberry (cv. Heritage) fruit, L. Bădulescu, A. Dobrin, A. Stan, A. Moț, O-C. Bujor, 12-14 Iunie Sankt Petersburg Rusia¬ Badulescu, Liliana; Dobrin, Aurora; Stan, Andreea; Mot, Andrei and Bujor, Oana-Crina (2019) DRYING TREATMENT EFFECTS ON ANTHOCYANINS OF ORGANIC RASPBERRY (CV. HERITAGE) FRUIT. In: Goncharova-Alves, Svetlana and Alves-Filho, Odilio (Eds.) Third Nordic Baltic Drying Conference ISBN 978-82-92739-14-3 – Premiul Best poster Award
   Best poster award NBDC2019 Badulescu
  5. Prezentare tip poster la Conferința internațională Eurodrying 2019: Changes in carotenoid content of organic tomato powders depending in drying parameters, O-C. Bujor, A. Dobrin, A. Stan, A. Mot, L. Badulescu, 10-12 Iulie 2019, Torino, Italia)
   Bujor, Oana-Crina; Dobrin, Aurora; Stan, Andreea; Mot, Andrei and Badulescu, Liliana (2019) Changes in carotenoid content of organic tomato powders depending in drying parameters. In: Proceedings of Eurodrying 2019, 10-12 Iulie 2019, Torino, Italia, pp. 413-414.
  6. Rollup de prezentare a proiectului SusOrgPlus.
 2. Prezentări la târguri/workshopuri/conferinţe pentru mediul de afaceri, fermieri, procesatori
  1. “Prezentare orală în cadrul Târgulului Internaţional INDAGRA 2018”, Bujor, Oana-Crina și Badulescu, Liliana (2018) 8) SusOrgPlus – projet européen innovant dans le domaine des aliments biologiques: développement de technologies des traitements intelligentes, d’additifs et de colorants alimentaires naturels. [SusOrgPlus – innovative European project in the field of organic food: development of technologies of intelligent treatments, additives and natural food dyes.] Paper at: Atelier francophone sur “Les bonnes pratiques de la production agroalimentaire écologique: les macro- et micronutriments, la sécurité alimentaire, les comportements des consommateurs” 2 Noiembrie 2018, ROMEXPO Bucureşti
  2. Prezentare orală la Workshopul ”Ecologic pentru sanatatea noastra” Expoziția BIO LIFE & STYLE 2019, EXPOZIȚIE PENTRU O VIAȚĂ VERDE, 30 Mai 2019, ROMEXPO Bucureşti,
   http://www.usamv.ro/index.php/ro/component/dpcalendar/event/32
   http://www.usamv.ro/images/Evenimente/AFIS_BIO_LIFE_2019.pdf
   Badulescu, Liliana and Bujor, Oana-Crina, 2019, ”Valorificarea produselor agroalimentare ecologice pentru obținerea de produse naturale cu valoare nutritivă ridicată”, Editura Ex Terra Aurum USAMV Bucuresti si Editura INVEL-Multimedia, Bucuresti, Romania.
  3. Workshop “Analiza acceptanței consumatorului” în cadrul Târgului Internațional INDAGRA 2019, 30 octombrie 2019, ROMEXPO București Evaluarea calitativă a ingredientelor ecologice obținute în cadrul proiectului SusOrgPlus
   http://www.usamv.ro/images/Evenimente/Indagra_2019_Octombrie/Afis_Workshop_INDAGRA_2019.png
   http://usamv.ro/index.php/ro/component/dpcalendar/event/38
 3. Articole publicate în reviste indexate BDI/ISI
  1. Violeta Alexandra Ion, Florin Nicolau, Andrei Petre, Oana-Crina Bujor, Liliana Bădulescu, 2020, Variation of bioactive compounds in organic Ocimum basilicum L. during freeze-drying processing, Scientific Papers. Series B, Horticulture. Vol. LXIV, No. 1, 2020 Print ISSN 2285-5653, CD-ROM ISSN 2285-5661, Online ISSN 2286-1580, ISSN-L 2285-5653
  2. Dragomir Nela, Nicolae Carmen Georgeta, Stan Andreea, Ion Violeta Alexandra, Bădulescu Liliana, 2020, Sensorial evaluation of new developed biscuits enriched with organic apple and basil powders: preliminary study, Scientific Papers. Series D. Animal Science. Vol. LXIII, No. 1, pg. 423-428, CERES Publishing House 2020 ISSN 2285-5750; ISSN CD-ROM 2285-5769; ISSN Online 2393-2260; ISSN-L 2285-5750
  3. Dragomir Nela, Nicolae Carmen Georgeta, Bujor Oana-Crina, Popa Elisabeta Elena, Andrei Petre, Badulescu Liliana, 2020, Organic grissini with organic dill powders – innovative products, Current Trends in Natural Sciences Vol. 9, Issue 17, 2020 Current Trends in Natural Sciences (on-line) ISSN: 2284-953X, ISSN-L: 2284-9521, Current Trends in Natural Sciences (CD-Rom) ISSN: 2284-9521, ISSN-L: 2284-9521
 4. Prezentări la conferinţe/congrese naționale și internaţionale
 5. Prezentări ale proiectului la târguri/workshopuri/conferinţe pentru mediul de afaceri, fermieri, procesatori, etc.
  1. Prezentarea proiectului – Bădulescu Liliana, Bujor-Nenița Oana-Crina, Stan Andreea, Dragomir Nela, Dobrin Aurora, Zugravu Mihaela, Moț Andrei, Ion Violeta, Lagunovschi-Luchian Viorica, Sturm Barbara, Project SusOrgPlus – Intelligent food processing chains, natural additives and colourant, in cadrul Salonul International de Inventii si Inovare INVENTICA 2020, organizat de Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” și Institutul Național de Inventică din Iași ce s-a desfasurat in perioada 29-31 iulie Iași, România, unde a primit Diploma of Excellence and Inventica 2020 MEDAL

   Diploma INVENTICA proiect SusOrgPlus Iasi

  2. Prezentarea proiectului – Bădulescu Liliana, Bujor-Nenița Oana-Crina, Stan Andreea, Dragomir Nela, Dobrin Aurora, Zugravu Mihaela, Moț Andrei, Ion Violeta, Lagunovschi-Luchian Viorica, Sturm Barbara, Project SusOrgPlus in cadrul Salonului International de Invenții și Inovații “TRAIAN VUIA” 2020, Ediția a 6-a, 13-15 octombrie– Timișoara, România, unde a primit Diploma si medalie de argint – Diploma de Excelenta ”Justin CAPRA”

   Diploma medalie Argint proiect SusOrgPlus Traian Vuia Timisoara

   Diploma medalie Argint proiect SusOrgPlus Traian Vuia Timisoara

   Diploma Justin Capra proiect SusOrgPlus

  3. Prezentarea rezultatelor proiectului DRAGOMIR Nela, NICOLAE Carmen Georgeta, STAN Andreea, ION Violeta Alexandra, BĂDULESCU Liliana 2020 BISCUIȚII BIO CARANELA – Biscuiți ecologici cu semințe decorticate și făină de cânepă, bucăți și pulbere din măr deshidratat, pulbere din busuioc liofilizat la Salonul Internațional de Invenții și Inovații ,,TRAIAN VUIA” Timișoara, ediția a VI -a, perioada 13-15 octombrie 2020 în Timișoara, ONLINE, Diploma si medalie de bronz – Diploma de Excelenta ”Justin CAPRA”. 

   Diploma medalie Bronz Biscuiti Bio Caranela SusOrgPlus Traian Vuia Timisoara

   Diploma medalie Bronz Biscuiti Bio Caranela SusOrgPlus Traian Vuia Timisoara

   Diploma Justin Capra Biscuiti Bio Caranela SusOrgPlus

  4. Prezentarea rezultatelor proiectului DRAGOMIR Nela, NICOLAE Carmen Georgeta, BORDEI Iuliana – Ștefania, BUJOR-NENIȚA Oana-Crina, DOBRIN Aurora, BĂDULESCU Liliana 2020 BIO PRICONELA – Pricomigdale ecologice cu semințe decorticate de cânepă și pulbere din măr BIO deshidratat la Salonul Internațional de Invenții și Inovații ,,TRAIAN VUIA” Timișoara, ediția a VI -a, perioada 13-15 octombrie 2020 în Timișoara, ONLINE Diploma si medalie de bronz – Diploma de Excelenta ”Justin CAPRA”.

   Diploma medalie Bronz Procomigdale Bio Priconela SusOrgPlus Traian Vuia Timisoara

   Diploma medalie Bronz Procomigdale Bio Priconela SusOrgPlus Traian Vuia Timisoara

   Diploma Justin Capra Procomigdale Bio Priconela SusOrgPlus

  5. Special Award – Centrul de cercetare a calității produselor agro_alimentare USAMV București, Pentru anvergura internațională a proiectelor dedicate produselor bio pe care le dezvoltă – CUPA

   Special Award Centru pentru proiectele dedicate produselor bio

   Special Award Centru pentru proiectele dedicate produselor bio

  6. Prezentarea proiectului – Bădulescu Liliana, Bujor-Nenița Oana-Crina, Stan Andreea, Dragomir Nela, Dobrin Aurora, Zugravu Mihaela, Moț Andrei, Ion Violeta, Lagunovschi-Luchian Viorica, Sturm Barbara, Project SusOrgPlus in cadrul Salonul Internațional al Cercetării Științifice, Inovării și Inventicii PRO INVENT, ediția a XVIII-a, 18-20 noiembrie 2020 – medalie de aur
   Diploma de excelenta si medalie de aur proiect SusOrgPlus
  7. Prezentarea rezultatelor proiectului DRAGOMIR Nela, NICOLAE Carmen Georgeta, STAN Andreea, ION Violeta, BĂDULESCU Liliana 2020 BISCUIȚII BIO CARANELA – Biscuiți ecologici cu semințe și făină de cânepă, bucăți și pulbere din măr deshidrat, pulbere din busuioc liofilizat la Salonul Internațional al Cercetării Științifice, Inovării și Inventicii PRO INVENT, ediția a XVIII-a, 18-20 noiembrie 2020 – medalie de aur
   Diploma de excelenta si medalie de aur Biscuiti BIO Caranela
  8. Prezentarea rezultatelor proiectului DRAGOMIR Nela, NICOLAE Carmen Georgeta, BUJOR-NENIȚA Oana-Crina, DOBRIN Aurora, BĂDULESCU Liliana 2020 BIO PRICONELA – Pricomigdale ecologice cu semințe decorticate de cânepă și pulbere din măr BIO deshidratat la Salonul Internațional al Cercetării Științifice, Inovării și Inventicii PRO INVENT, ediția a XVIII-a, 18-20 noiembrie 2020 – medalie de aur
   Diploma de excelenta si medalie de aur Pricomigdale BIO Priconela
  9. Prezentarea rezultatelor proiectului Liliana Bădulescu, Oana-Crina Bujor, Aurora Dobrin, Andreea Stan, Andrei Moț, Violeta Alexandra Ion Pudre liofilizate obținute din tomate ecologice ce pot fi utilizare ca ingrediente naturale nutriționale/funcționale și/sau coloranți pentru a spori stabilitatea produselor prelucrate și ca agenți naturali de colorare și aromatizare, la Salonul Internațional al Cercetării Științifice, Inovării și Inventicii PRO INVENT, ediția a XVIII-a, 18-20 noiembrie 2020 – medalie de aur
   Diploma de excelenta si medalie de aur pudre din tomate ecologice
  10. Prezentarea rezultatelor proiectului Liliana Bădulescu, Oana-Crina Bujor, Aurora Dobrin, Andreea Stan, Andrei Moț, Violeta Alexandra Ion Pudre liofilizate obținute din zmeură ecologică ce pot fi utilizare ca ingrediente naturale nutriționale/funcționale și/sau coloranți pentru a spori stabilitatea produselor procesate, ca agenți de colorare și aromatizare naturali, la Salonul Internațional al Cercetării Științifice, Inovării și Inventicii PRO INVENT, ediția a XVIII-a, 18-20 noiembrie 2020 – medalie de aur
   Diploma de excelenta si medalie de aur pudre din zmeura ecologica
  11. DIPLOMĂ DE PARTICIPARE la MARATONUL DE NUTRIȚIE ȘI IMUNITATE conferință online | 2-3 iunie 2020 organizat de RO.aliment Maratonul de Nutritie si Imunitate 2020 – RO.aliment Academy
  12. DIPLOMĂ DE PARTICIPARE la INGREDIENTS SHOW conferință online 5-9 octombrie 2020, editia nr. 4, organizat de RO.aliment Ingredients SHOW 2020 – RO.aliment Academy
  13. Prezentarea proiectului – Bădulescu Liliana, Bujor-Nenița Oana-Crina, Stan Andreea, Dragomir Nela, Dobrin Aurora, Zugravu Mihaela, Moț Andrei, Ion Violeta, Lagunovschi-Luchian Viorica, Sturm Barbara, Project SusOrgPlus în cadrul INOVALIMENT – Primul Târg Internațional de Invenții și Inovații din domeniul alimentar, 23-27 Noiembrie 2020
  14. Participare la Congresul BIOFACH

   Liliana Bădulescu, Oana Bujor, eveniment desfășurat online, 17 – 19 februarie 2021.

   https://www.biofach.de/en/info/especial

  15. Workshop online “Prelucrarea inteligentă și durabilă a produselor alimentare ecologice proaspete: Ce este nou, ce perspective sunt?”, 15 aprilie 2021,

   În data de 15 aprilie 2021, în intervalul orar 15:00 – 17:00 (CEST), în cadrul proiectului european SusOrgPlus se va organiza online workshop-ul de diseminare finală “Tehnologii sustenabile și inteligente de procesare a produselor alimentare ecologice proaspete: Ce este nou, ce perspective sunt?”.

   Workshop-ul va fi organizat de Leibniz-Institut Für Agrartechnik und Bioökonomie E.V. și University of Kassel, din Germania.

   Experții din cercetare și industrie vor discuta despre lanțuri de prelucrare inteligente și cu consum redus de energie, aditivi alimentari naturali și coloranți, precum și despre realizarea unui material suport pentru un Cod de Practici privind procesarea produselor alimentare în produse uscate și producția de aditivi /coloranți naturali, în scopul creșterii sustenabilității și acceptanței consumatorilor de produse alimentare ecologice. Printre alte contribuții, workshop-ul va prezenta rezultatele finale ale proiectului SusOrgPlus. Producătorii și procesatorii de alimente ecologice, cercetătorii și asociațiile de produse ecologice proaspete sunt invitații să participe.

   Workshop-ul se va desfășura pe platforma Zoom.

   Descărcați agenda (https://tporganics.eu/wp-content/uploads/2021/03/agenda-susorgplus-workshop.pdf) și înregistrați-vă gratuit (https://www.eventbrite.com/e/food-processing-of-organic-fresh-produce-whats-promising-whats-new-tickets-147589190241) până pe 13 aprilie.

   Mai multe informații: SusOrgPlus project website (https://www.susorgplus.eu/)
   ATB website (https://www.atb-potsdam.de/en)

 6. Organizare de/workshopuri/seminarii pentru mediul de afaceri, fermieri, procesatori, etc.
  1. Organizarea Workshop ”Sustainable and Organic Innovative Products: A Food Safety Key”, 2020, Research Center for Studies of Food Quality and Agricultural Products & Faculty of Animal Productions Engineering and Management, 4 june 2020 16.00-18.00 in cadrul International Conference “Agriculture for Life, Life for Agriculture” Organized by: University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest, Romania
   • Prezentari
    1. Dragomir Nela, Nicolae Carmen Georgeta, Innovative confectionery products with organic food additives and colourants
    2. Liliana Bădulescu, SusOrgPlus – an European project for intelligent food processing chains & natural additives and colourants

  2. Organizarea Seminarul SusOrgPlus 2020 – Sesiune de instruire pentru fermieri, procesatori si organisme de certificare, 3 dec 2020
   • 16.00 – 17.00 Înscrierea participanților on-line
   • 17.00 – 17.05 Deschiderea evenimentului
   • 17.05 – 17.15 Noutăți legislative privind obținerea ingredientelor bio din materii prime vegetale, Prof. Dr. Liliana Bădulescu
   • 17.15 – 17.45 Indicatori de calitate și siguranță pentru fructe și legume (organic versus convențional), CS III Dr. Ing. Andreea Stan
   • 17.45 – 18.15 Tehnologii de uscare a materiilor prime ecologice – aspecte practice pentru fructe și plante aromatice, Prof. Dr. Liliana Bădulescu
   • 18.15 – 18.45 Valorificarea ingredientelor bio în produsele alimentare cu valoare adăugată, Sef lucr. Dr. Nela Dragomir
   • 18.45 – 19.00 Închiderea seminarului și feedback participanți

Contact

Pentru orice detalii legate de proiect vă rugăm să ne contactaţi prin e-mail.

Director de proiect: Prof. Univ. Dr. Liliana BĂDULESCU

Email: [email protected]
Telefon: +40 745 368 898

Website:
https://www.susorgplus.eu/
https://projects.au.dk/coreorganiccofund/core-organic-cofund-projects/susorgplus/