VIRAL

Rezumat

Titlul proiectului: Vitalizarea relevanței TIC în învățământul agricol (VIRAL)

Scopul proiectului:
Agricultura modernă se bazează în mare parte pe noi soluții tehnologice strâns legate de utilizarea din ce în ce mai frecventă a tehnologiilor informației și a comunicațiilor (TIC), a diferitelor soluții software, nu numai pentru monitorizare, ci și pentru gestionarea proceselor de producție.
Proiectul VIRAL își propune să ridice nivelul de cunoștințe, competențe și aplicații cu referire la utilizarea TIC în educație, atât în medii formale, cât și informale din domeniul agriculturii.
VIRAL conectează principalele organizații de învățământ superior și comunitățile din industrie în procesul de co-creare și testare a noilor metode și practici de predare și învățare, inițiind întâlniri de tip hackathon și deschizând o platformă regională distinctivă de colaborare, învățare, creare.
De asemenea prin vizitele de studiu la universitățile europene (partenere) cadrele didactice și studenții din domeniul ingineriei agricole și IT dobândesc cunoștințe și abilități de utilizare a tehnologiei informației și comunicării (TIC) care vor contribui implicit la o mai bună dezvoltare rurală.

Date generale

Proiect finanţat prin ERASMUS KA2+: Program 2 – Proiect de consolidare a capacității în domeniul învățământului superior (E + CBHE)

Titlul proiectului: Vitalizarea relevanței TIC în învățământul agricol

Acronim proiect: VIRAL

Cod proiect: 609755-PPE-1-2019-1-BA-EPPKA2-CBHE-JP

Contract nr.: 2019-1945 / 001-001

Valoarea proiectului: 888268  lei (30174 lei)

Durata proiectului: 36 luni

Perioada de derulare: noiembrie 2019 – noiembrie 2023

Autoritatea contractantă: Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură, Programul Erasmus +

Contractor: University of Banja Luka

Director de proiect: Prof. Dr. Miljan CVETKOVIC

Responsabil de proiect: Prof. univ. dr. Florin STĂNICĂ

Obiective

Obiectivul general al proiectului VIRAL este de a sprijini colaborarea între mediul universitar și mediul de afaceri prin accelerarea utilizării TIC în comunitățile agronomice din Balcanii de Vest.

 • Creșterea capacității personalului din învățământul superior de a aplica și de a genera TIC
 • Îmbunătățirea eficacității și a capacității de inserție profesională a absolvenților de agronomie (AET – agriculture educational training)
 • Stimularea unei platformei regionale de cooperare între mediul academic și mediul economic pentru sustenabilitate și crearea de rețele în comunitățile agricole și tehnologice

Consorțiu

Coordonator: University of Banja Luka

Parteneri: University of Mostar Džemal Bijedić, University of Mostar, University in Tuzla, University of Bijeljina, University Donja Gorica, Wageningen University, University of Maribor, University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucureşti, Agro-Voće (Av), Jaffa-Komerc, Plantaže 13 Jul, Western Balkans Institute, Innovation and Entrepreneurship Center Tehnopolis, Innovation Center Banja Luka, Foundation for Innovation and Technology Development (Intera), Montenegrin Association for New Technologies

Echipa de management a proiectului

Echipa de management a proiectului
Director de proiect: Prof. Dr. Miljan CVETKOVIC, Universitatea din Banja Luka – Facultatea de Agricultură
Responsabil de proiect: Prof. Dr. Florin STĂNICĂ, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară

Echipa de cercetare a proiectului

 1. Prof. dr. Florin STĂNICĂ
 2. Prof. dr. Adrian ASĂNICĂ
 3. Prof. dr. Liliana BĂDULESCU
 4. Conf. dr. Adrian PETICILĂ
 5. CS. dr. Ana BUTCARU
 6. Asist. dr. Cosmin MIHAI
 7. Dr. ing. Marian VELCEA
 8. Ing. Ștefan ILINA
 9. ASC ing. Lavinia ILIESCU
 10. Ing. Dan POTOR
 11. Ec. Gabriela MANEA
 12. Drd. Ing. Lucian CIOACĂ

Diseminare