BIOXVACCINI

Rezumat

În prezent, există un interes în creştere pentru controlul oxidării lipidelor polinesaturate, fenomen care este responsabil atât pentru deteriorarea calităţii alimentelor cât şi pentru distrugerea ţesuturilor în organismul uman iar compartimentul gastric a fost propus ca fiind  sistemul principal pentru apariţia stresul oxidativ ce are ca şi cauză alimentația. Compuşii fenolici din plante sunt cunoscuţi ca fiind excelenţi antioxidanţi capabili să protejeze lipidele alimentare de degradarea oxidativă. Speciile de arbuști din genul Vaccinium sunt surse natural de compusi fenolici, compuşi care sunt recunoscuţi ca având numeroase activităţi biologice. Principalul obiectiv al proiectului constă în dezvoltarea de noi produse alimentare funcționale bogate în antioxidanţi fenolici obținute din frunze şi tulpini ale arbuștilor din genul Vaccinium, afinul şi merişorul, pentru a fi utilizate în protecţia oxidării lipidelor din alimente. Un alt important obiectiv al proiectului este de a evalua capacitatea de protecție împotriva oxidării lipidelor a produselor Vaccinium și evaluarea bioaccesibilității compușilor fenolici în condiţiile simulate de digestie in vitro. Se vor studia atât speciile de afin şi merisor din flora spontană, dar şi cele de cultură. Metode de extracţie prietenoase mediului pentru compuşii fenolici precum extracţia cu fluide supercritice şi extracţia accelerată cu solvent vor fi utilizate pe criteriul maximizării conținutului de antioxidanţi în produsele Vaccinium. Analiza compoziţiei în compuşi fenolici se va realiza prin UPLC/MS. Analiza procianidinelor va fi pusă în aplicare pentru determinarea gradului de polimerizare și a unităţilor flavanolice constitutive. De asemenea, se va evalua potențialul produselor Vaccinium de a fi utilizate ca agenți antimicrobieni pentru alimente. În acelasi timp, capacitatea de protecţie impotriva oxidării lipidice a produselor Vaccinium este determinată pe modele alimentare şi într-un model in vitro de digestie simulată.

“Acest proiect este finanţat de Ministerul Cercetării și Inovării, CNCS – UEFISCDI, proiect numărul PN-III-P1-1.1-PD-2016-1060, în cadrul PNCDI III”.

Date generale

Titlul proiectului: Sisteme naturale fenolice de protecție antioxidantă pentru lipide alimentare obținute din specii de arbuști din genul Vaccinium și evaluarea bioaccesibilității pe parcursul digestiei gastrointestinale

Acronim proiect: BIOXVACCINI

 

Tip proiect: Proiecte de cercetare postdoctorală (PD)

Cod proiect: PN-III-P1-1.1-PD-2016-1060
Contract nr.: 94/2018

Valoarea proiectului: 250.000 lei

Durata proiectului: 24 luni
Perioada de derulare: 02.05.2018 – 31.05.2021

 

Autoritatea contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării,

Contractor: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti, Centrul de cercetare pentru studiul calității produselor agroalimentare
Director de proiect: CS Dr. Chim. Oana-Crina BUJOR NENIȚA

Obiective

Principalul obiectiv al proiectului BIOXVACCINI constă în dezvoltarea de noi produse naturale funcționale bogate în antioxidanţi fenolici din frunze şi tulpini ale speciilor Vaccinium (afin şi merişor), sub formă de extracte și pulberi, pentru a fi utilizate în protecţia oxidării lipidelor din alimente.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Dezvoltarea de noi produse naturale funcționale bogate în compuși fenolici din frunze şi tulpini ale speciilor Vaccinium, sub formă de extracte și pulberi.
  2. Stabilirea de metode inovatoare de extracție a compușilor fenolici din diferite părți morfologice ale plantelor de Vaccinium.
  3. Separarea și caracterizarea compuși fenolici din produsele naturale funcționale Vaccinium.
  4. Evaluarea potențialul produselor naturale funcționale Vaccinium de a fi utilizate ca agenți antifungici și antibacterieni pentru alimente.
  5. Evaluarea capacității de protecție a produselor Vaccinium împotriva oxidării lipidelor și bioaccesibilitatea compușilor fenolici în condiţii in vitro care simulează digestia.

Echipa de cercetare

Director de proiect: CS III Dr. Chim. Oana-Crina BUJOR NENIȚA

Mentor: Prof. Univ. Dr. Mona Elena POPA

Planul de realizare

Etapa 1 (2018). Dezvoltarea de noi produse naturale funcționale fenolice din frunze şi tulpini ale speciilor Vaccinium și stabilirea de metode inovatoare de extracție a compușilor fenolici

Etapa 2 (2019). Caracterizarea fizico-chimică a compușilor fenolici, evaluarea activității antimicrobiene și a capacității de protecţie impotriva oxidării lipidice a produselor naturale funcționale Vaccinium

Etapa 3 (2021). Evaluarea capacității de protecție a produselor naturale funcționale Vaccinium împotriva oxidării lipidelor în condiţii in vitro care simulează digestia

Rezultate

Proiectul va oferi următoarele rezultate:

  • noi produse naturale funcționale sub formă de extracte și pulberi bogate în antioxidanţi fenolici obținute din frunze şi tulpini ale speciilor din genul Vaccinium (afin şi merişor);
  • cunoștințe privind potențialul produselor Vaccinium de a fi utilizate ca agenți antimicrobieni pentru alimente;
  • identificarea potentialul de aplicare a extractelor și pulberilor din frunze și tulpini de afin şi merişor ca antioxidanți în protecția oxidării lipidelor din alimente (modele alimentare şi într-un model in vitro de digestie simulată);
  • evaluarea bioaccesibilității și stabilității compușilor fenolici pe parcursul digestiei gastrointestinale, în relație cu stresul oxidativ asociat alimentației;

Diseminare

Prezentări științifice la conferinţe/congrese naționale și internaţionale

18.12.2018

Oana-Crina Bujor, Mona Elena Popa, Prezentarea proiectului “BIOXVACCINI – Systèmes naturels phénoliques de protection antioxydante pour les lipides alimentaires obtenus à partir d’espèces des arbrisseaux de genre Vaccinium et l’évaluation de la bioaccessibilité au cours de la digestion gastrointestinale”, Colloque Francophone “Aliments Fonctionnels et Produits Écologiques”, Universitatea de Stiințe Agricole și Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iași, Iași, România.

29.05.2019 – 01.06.2019

Oana-Crina Bujor, Mona Elena Popa, Phenolic profile and content of aerial parts of lingonberry (Vaccinium Vitis-idaea L.), “4th International Conference on Natural Products Utilization: from Plants to Pharmacy Shelf (ICNPU-2019)”, Albena, Bulgaria.

30.09.2019 – 01.10.2019

Oana-Crina Bujor, Elisabeta Elena Popa, Mona Elena Popa, Procyanidins characterization and antifungal activity of lingonberry leaves and stems, “13th World Congress on Polyphenols Applications: Malta Polyphenols 2019”, Valletta, Malta.

28-29.11.2019

Oana – Crina Bujor, Ioana Oprică, Adrian Asănică, Liliana Bădulescu, Mona Elena Popa, Phenolic content and antioxidant activity of leaves and stems of selected Vaccinium species, 15th International Symposium “Young people and agriculture research”, USAMV Timișoara, Facultatea de Horticultură și Silvicultură Timișoara, Timișoara, România.

 

Prezentări ale proiectului la conferinţe/târguri naționale și internaţionale

18.12.2018

Oana-Crina Bujor, Mona Elena Popa,”BIOXVACCINI – Systèmes naturels phénoliques de protection antioxydante pour les lipides alimentaires obtenus à partir d’espèces des arbrisseaux de genre Vaccinium et l’évaluation de la bioaccessibilité au cours de la digestion gastrointestinale”, Colloque Francophone “Aliments Fonctionnels et Produits Écologiques”, Universitatea de Stiințe Agricole și Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iași, Iași, România.

18-20.11.2020

Bujor-Nenița Oana-Crina, Popa Mona Elena, Proiect Bioxvaccini, Salonul Internațional al Cercetării Științifice, Inovării și Inventicii PRO INVENT, ediția a XVIII-a, Cluj-Napoca, Diplomă de excelență și Medalie de aur.

https://proinvent.utcluj.ro/documente/aur.pdf

23-27.11.2020

Bujor-Nenița Oana-Crina, Popa Mona Elena, Proiect Bioxvaccini, INOVALIMENT – Primul Târg Internațional de Invenții și Inovații din domeniul alimentar, Premiul II Secțiunea Inovație.

https://inovaliment.ro/premii-inovaliment2020/

 

Articole științifice

Oana-Crina Bujor, Corneliu Tanase, Mona Elena Popa, 2019. Phenolic antioxidants in aerial parts of wild Vaccinium species: towards pharmaceutical and biological properties, Antioxidants, 8, 649, pp. 1-13, doi:10.3390/antiox8120649; www.mdpi.com/journal/antioxidants.

Contact

Centrul de cercetare pentru studiul calității produselor agroalimentare
Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

 

Director de proiect: CS III Dr. Chim. Oana-Crina BUJOR NENIȚA

Email[email protected]

Telefon: +40 749 954 334

RG: https://www.researchgate.net/profile/Oana_Crina_Bujor