HaloSys

Rezumat

Proiectul propune cultivarea speciilor halofite selectate pe solurile cu salinitate ridicată, cu scopul de a dezvolta noi lanțuri valorice din biomasa obținută. Activitățile de cercetare vor fi direcționate pe monitorizarea gradului de purificare a solului, a randamentului în biomasă și semințe, precum și a compoziției chimice a acestora.

Biomasa obținută va fi investigată cu privire la posibilitățile de extragere a fibrelor pentru producerea de noi materiale compozite, a zaharurilor pentru procese fermentative (ex. producția de bioetanol), a biomoleculelor active și a micronutrienților pentru dezvoltarea de noi produse farmaceutice și / sau nutritive, a uleiurilor din semințe pentru sinteza durabilă a biodieselului. Deșeurile rezultate după procesele de extracție sau pretratare sunt transformate în bioproduse (brichete, etc.). Eficiența procesului în ceea ce privește producția de biomasă, remedierea solului, conversia biomasei, utilizarea de materiale și energie reprezintă activitatea principală pentru fiecare etapă a dezvoltarii tehnologiei integrate care vizează soluția optimă pentru asigurarea sustenabilității.

Astfel, proiectul HaloSYS propune activități de cercetare aplicată cu un potențial ridicat de transfer al cunoașterii ca soluție economică alternativă pentru readucerea în folosință a terenurilor agricole afectate de apa sărată în timpul inundațiilor costiere, de practicile agricole intensive sau de presiunea schimbărilor climatice (fenomene de aridizare).

Două IMM-uri sunt implicate în evaluarea ciclului de viață a culturilor de biomasă, gestionarea calității solului și a tehnologiilor de transformare a biomasei, precum și evaluarea reducerii amprentei de mediu a agriculturii.

“Acest proiect este finanţat de Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării, CCCDI – UEFISCDI, proiect numărul ERANET-FACCE-SURPLUS-HaloSYS, în cadrul PNCDI III”.

Date generale

Titlu proiect: Sistem integrat de bioremediere – biorafinare utilizand specii halofite

Acronim proiect: HaloSys

Tip proiect: ERANET

Cod proiect: ERANET-FACCE-SURPLUS-HaloSYS

Număr contract: 44/2018

Valoare proiect: 682.500 lei

Durata proiect: 36 luni

Perioada de derulare: 01.05.2018 – 31.05.2021

Autoritatea contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării

Instituția gazdă: Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Științe Biologice din București

Partener: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

Responsabil de proiect: CS CONSTANTIN Carmen Gabriela, Prof. Univ. Dr. BĂDULESCU Liliana

Obiective

Proiectul are următoarele trei obiective:

 1. Utilizarea durabilă a terenurilor improprii penru culturi agricole;
 2. Obtinere de bioproduse prin biorefinare:
  • extracția și separarea componentelor majore din biomasă (fibre, zaharuri, uleiuri, proteine);
  • extracția, identificarea și caracterizarea moleculelor bioactive specifice (enzime, fenoli, alcaloizi etc.) cu activități specifice (biocatalizatori, efect citostatic, antioxidanți, antimicrobieni etc.);
  • valorificarea componentelor extrase și a reziduurilor provenite din prelucrarea biomasei pentru a produce bioproduse (produse farmaceutice, nutraceutice, biocombustibili de generația a doua, biopolimeri, biofertilizatori etc.);
 3. Sechestrarea biologică a carbonului – urmand conceptul de sechestrare terestră (sau biologică), speciile de plante halofite, precum Salicornia spp., Amaranthus spp., Suaeda spp., Festuca arundinacea L., Calamagrostis epigeios L., Spartina pectinat etc., vor contribui la captarea CO2 și stocarea acestuia atât în plante, cât și în sol.

Consorțiu

Coordonator: PARASCHIV Maria Marilena, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice, România

Parteneri:

 • CONSTANTIN Carmen Gabriela, University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest, Romania
 • TAZEROUT Mohand, Ecole de Mines de Nantes, France
 • KERIHUEL Anthony, S3D company (Solution dechets & development durable), France
 • KOZLOWSKI Ryszard, Institute of Natural Fibres (INF), Poland
 • GĄSIOREK Jan Andrzej, Bioten company, Poland

Echipa de cercetare

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

 1. CS III CONSTANTIN Carmen Gabriela – Responsabil proiect
 2. CS I BĂDULESCU Liliana – Responsabil proiect (până la data 16/11/2019)
 3. CS I CÎMPEANU Carmen Laura
 4. CS I MIHALACHE Mircea
 5. CS I TEMOCICO Georgeta
 6. CS II ILIE Leonard
 7. CS III MIHAI Constanța
 8. CS III DOBRIN Aurora
 9. CS III JERCA Ovidiu Ionuț
 10. CS III STAN Andreea
 11. CS III NENIȚA BUJOR Oana Crina
 12. ACS drd. POPA Vlad
 13. ACS drd. ZUGRAVU Mihaela Maria
 14. ACS drd. GRIGORAȘ Claudia
 15. Drd. CONSTANTIN Mugurași Florin
 16. Drd. PETRE Andrei
 17. Drd. MOȚ Andrei
 18. Drd. VENAT Oana
 19. Tehnician LUPU Mihaela

Planul de realizare

Proiectul cuprinde patru faze, după cum urmează:

Etapa 1 – Testarea speciilor halofite selecționate pentru remedierea solurilor saline și evaluarea potențialului de biorafinare a biomasei obtinuță;

Etapa 2 – Sistem inte grat de bioremediere și biorafinare pe bază de specii halofite;

Etapa 3 – Testare în mediu real a sistemului integrat de bioremediere și biorafinare pe bază de specii halofite;

Etapa 4 – Validare sistem integrat de bioremediere și biorafinare pe bază de specii halofite.

Rezultate

Proiectul va oferi următoarele rezultate:

 1. Creșterea durabilă în contextul efectelor schimbărilor climatice și presiunilor asupra mediului, precum și conservarea biodiversității și a serviciilor ecosistemelor naturale.
 2. Intensificarea agriculturii prin practici de fitoremediere folosind cultivarea speciilor halofite pe soluri saline.
 3. Posibilitatea de a dezvolta noi culturi agricole pentru a depăși pierderile economice datorate tendinței continue a aridizării solului.

Diseminare

ROLL-UP

Contact

Pentru orice detalii legate de proiect vă rugăm să ne contactaţi prin e-mail sau telefon.

Responsabil proiect: CS CONSTANTIN Carmen Gabriela

Email: [email protected]

Telefon: +40 733 798 876

Website: www.halosys.eu