TEHMIBIOS

Rezumat

Obiectivul major al proiectului este reprezentat de creșterea potențialului productiv al agroecosistemelor afectate de schimbările climatice, în condiții de eficiență economică și ecologică.

Scopul principal al proiectului component P2 este de a dezvolta o tehnologie inovatoare pentru tratarea biologică a solului cu bioinoculanți microbieni utilizând un echipament tehnic combinat. Originalitatea soluției tehnice vine din dotarea complexă a echipamentului cu instalații speciale de dozare, distribuție și reglare automată.

Cercetarea vine în contextul schimbărilor climatice majore și a agriculturii intensive practicate în prezent, când utilizarea continuă a imput-urilor chimice, de tipul îngrășămintelor, pesticidelor, erbicidelor etc. a condus la importante efecte negative asupra mediului și asupra indicatorilor agricoli și economici, cum ar fi productivitatea agricolă, randamentul economic, fertilitatea solului, biotica solului, biodiversitatea, toate acestea scăzând și alarmând oamenii de știință din întreaga lume. Bioinoculanții au capacitatea de a creste disponibilitatea și capacitatea de absorbție a nutrienților, de a susține viața în sol și sănătatea plantelor, prin combaterea dăunătorilor și a bolilor sau prin îmbunătățirea răspunsului la factorii biotici și abiotici ai plantelor de cultură.

Microorganismele cele mai frecvent utilizate ca biofertilizatori, biopesticide sau bioremediatori fac parte din genurile Bacillus, Pseudomonas, Streptomyces Trichoderma și diverse micorize. Funcțiile inoculaților microbieni sunt foarte diverse și susțin plantele cultivate prin diverse mecanisme cum ar fi producția de hormoni de către plante, sprijinind rezistența sistemică indusă sau producția de enzime litice și substanțe antibiotice.

Cuvinte cheie: inoculanți microbieni, incorporare, utilaj inovativ

“Acest proiect este finanţat de Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării, CCCDI – UEFISCDI, proiect numărul PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0301/ 28PCCDI, în cadrul PNCDI III”

Date generale

Titlul proiectului complex: „Sistem integrat de management al  rezistenței agroecosistemului față de  agenții de dăunare în scopul promovării  agriculturii durabile în condițiile  schimbărilor climatice” (SEDMAGRO – http://sedmagro.ro/) .

Proiecte componente: 4 – SIMPLANT, TEHMIBIOS, TASS-MIM, LEDSIMTOM

Titlul proiectului P2: Tehnologie pentru tratarea biologică a solului cu bioinoculanți microbieni

Acronimul proiectului P2: TEHMIBIOS

Tipul de proiect: Proiecte complexe realizate în consorții CDI (PCCDI)

Codul proiectului: PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0301

Numărul contractului: 28PCCDI/21.03.2018

Bugetul proiectului: 132.000 lei

Durata proiectului: 38 luni

Perioada: 05.03.2018 – 30.09.2020 (prelungit până la 30.04.2021)

Autoritatea contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI)

Contractor: ICDPP București

Partener in USAMV București: Centrul de cercetare pentru studiul calității produselor agroalimentare

Responsabil proiect Dr. Ing. Eugen MARIN (INMA)

Responsabil partener, echipa USAMV: CS III dr. ing. Roxana CICEOI

Obiective

Scopul principal al proiectului component P2 este de a dezvolta o tehnologie inovatoare pentru tratarea biologică a solului cu bioinoculanți microbieni utilizând un echipament tehnic combinat. Originalitatea soluției tehnice vine din dotarea complexă a echipamentului cu instalații speciale de dozare, distribuție și reglare automată.

Parteneri

Coordonatorul proiectului: Institutul National De Cercetare – Dezvoltare Pentru Masini Si Instalatii Destinate Agriculturii Si Industriei Alimentare – INMA București

Partener 1: Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Plantelor București – ICDPP Bucureşti

Partner 2:Stațiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău – SCDL Buzău Partner 3: Universitatea de Științe agricole și Medicină veterinară București, Centrul de cercetare pentru studiul calității produselor agroalimentare

Echipa de cercetare

Responsabil proiect: CS. dr. Roxana CICEOI

Team: Conf.dr. IACOMI Beatrice

Prof.dr. DOBRIN Ionela

Conf.dr. IACOMI Cristian

Șef. lucr MUȘAT Marian

Conf.dr. BASARABA Adrian

Șef. lucr. STAVRESCU-BEDIVAN Mala

Conf.dr. MADJAR Roxana

Șef. lucr. VLAD Fulvia Florica

CS III dr. DOBRIN Aurora

CS dr. IVAN Elena Stefania

ACS drd. POPA Vlad Ioan

CS drd. ZUGRAVU Mihaela

Ing. drd. MOȚ Andrei

Rezultate

Rezultatele așteptate sunt următoarele:

 1. Pentru INMA – echipamentul tehnic, inclusiv toată documentația și rapoartele demonstrative
 2. Pentru ICDPP – tehnologie agro-bioinoculantă de protecția a agroecosistemelor
 3. Pentru ICDL – metoda agrotehnică de întreținere a culturii de tomate în câmp
 4. Pentru USAMV București – metoda de evaluare a influentei aplicării tehnologiei agro-bioinoculante asupra agroecosisteme, cu accent special pe evoluția solului.

Diseminare

 1. Prezentări la conferințe/congrese/alte manifestări internaționale
  1. Prezentare poster la Salonul Cercetării Științifice, Inovării și Inventicii Pro Invent, Ediţia a XVIII-a, 18-20 noiembrie 2020, Cluj-Napoca, cu  lucrarea ”Procedeu îmbunătățit de analiză a unor parametrii de rezistență ai ecosistemului în cazul tratării solului cu bioinoculanți microbieni”, autori Roxana CICEOI, Mihaela ZUGRAVU, Andrei MOȚ, Aurora DOBRIN, Vlad POPA, Beatrice IACOMI, Roxana MADJAR, Marian MUȘAT M., Liliana BĂDULESCU.
  2. Prezentare poster la Salonul Internațional de Invenții și Inovații ”TRAIAN VUIA” Timișoara , ediția a VI -a, perioada 13-15 octombrie 2020, Timișoara, cu  lucrarea ”Procedeu îmbunătățit de analiză a unor parametrii de rezistență ai ecosistemului în cazul tratării solului cu bioinoculanți microbieni”, autori Roxana CICEOI, Mihaela ZUGRAVU, Andrei MOȚ, Aurora DOBRIN, Vlad POPA, Beatrice IACOMI, Roxana MADJAR, Marian MUȘAT M., Liliana BĂDULESCU.
  3. Prezentare poster la 24th International Exhibition of Inventions INVENTICA 2020, 29-31 Iulie 2020, Iași, România, cu  lucrarea ”Procedeu îmbunătățit de analiză a unor parametrii de rezistență ai ecosistemului în cazul tratării solului cu bioinoculanți microbieni”, autori Roxana CICEOI, Mihaela ZUGRAVU, Andrei MOȚ, Aurora DOBRIN, Vlad POPA, Beatrice IACOMI, Roxana MADJAR, Marian MUȘAT M., Liliana BĂDULESCU.
  4. Prezentare poster la International Conference “Agriculture for Life, Life for Agriculture”, University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest, 4 – 6 Iunie 2020, cu lucrarea Macro and micronutrients distribution in calcaric aluviosoil, autori Aurora DOBRIN, Mihaela ZUGRAVU, Andrei MOŢ, Iulian Bogdan MUȘAT, Roxana CICEOI
  5. Prezentare poster la International Conference “Agriculture for Life, Life for Agriculture”, University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest, 4 – 6 Iunie 2020, cu lucrarea Assessment of Heavy Metals Content in Calcaric Alluvial Soil from Buzau County under Restriction of Organic Farming, Andrei MOŢ, Aurora DOBRIN, Mihaela ZUGRAVU, Iulian Bogdan MUȘAT, Roxana CICEOI, Roxana Maria MADJAR
  6. Prezentare poster la International Conference “Agriculture for Life, Life for Agriculture”, University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest, 6 – 8 Iunie 2019, cu lucrarea A Calcaric Alluvial Soil Characteristics At Submicroscopic Scale Using SEM, autori: Marian MUȘAT, Vlad Ioan POPA, Iulian Bogdan MUȘAT, Roxana CICEOI,
  7. Prezentare poster la International Conference “Agriculture for Life, Life for Agriculture”, University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest, 6 – 8 Iunie 2019, cu lucrarea Assessment of Soil Nutrients Availability of an Experimental Field Used in Organic Vegetable Crops from Buzău County, Romania, autori: Aurora DOBRIN, Andrei MOŢ, Marian MUȘAT, Roxana CICEOI, Roxana Maria MADJAR,
  8. Prezentare poster la 4th International Conference on Natural Products Utilization: From Plants To Pharmacy Shelf, ICNPU-2019, ALBENA, Bulgaria, în perioada 29 Mai -1 Iunie 2019, cu lucrarea  ”Efective Phytochemicals against the Tomato Leafminer Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae). A Review”, autori Roxana CICEOI.
  9. Prezentare orală la Simpozionul Internațional al Tinerilor Cercetători, “Tineri cercetători în horticultură, silvicultură și biotehnologii”- Ediția a V-a, 22 – 23 noiembrie 2018, Timişoara, Romania cu lucrarea ”Microbial inoculants used to control Tuta absoluta (Meyrick, 1917) (Lepidoptera: Gelechiidae)”, autori Roxana CICEOI
  10. Prezentare orală la 32nd IBIMA Conference, 15-16 noiembrie 2018, Sevilia, Spania, cu lucrarea Characterization of soil conditions in an organic testing field for vegetable crops, Buzau county, Romania, autori Marian MUȘAT, Roxana CICEOI, Floarea BURNICHI, Andrei MOT, Aurora DOBRIN, Mihaela ZUGRAVU
  11. Prezentare orală la 32nd IBIMA Conference, 15-16 noiembrie 2018, Sevilia, Spania, cu lucrarea Heavy Metals and Isotopes Content of an Organic Experimental Field for Vegetable Crops, Buzău Region”, Romania, autori Aurora DOBRIN, Andrei MOŢ, Marian MUȘAT, Roxana CICEOI, Roxana MADJAR
  12. Prezentare Poster la IX International Agriculture Symposium “AGROSYM 2018”, 4-7 octombrie 2018, Jahorina, Bosnia and Herzegovina cu lucrarea ”Current status of tomato leafminer, Tuta Absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) in Romania”, autori Roxana CICEOI, Violeta HUSARIU, Liliana BADULESCU

  Conferinta IBIMA

  Conferinta Bulgaria

  Conferinta Timisoara

 2. Prezentări la târguri/workshopuri/conferinţe pentru mediul de afaceri, fermieri, procesatori
  1. Prezentare orală la Conferințele USAMV București la INDAGRA 2019, în perioada 30 octombrie-3 noiembrie 2019, cu lucrarea: Biopreparate Folosite în Protecția Ecologică a Culturilor, https://www.facebook.com/Facultatea.de.Horticultura.Bucuresti/posts/2445813609027143/
  2. Masă rotundă organizată cu ocazia lansării proiectului complex „Sistem integrat de management al rezistenței agroecosistemului față de agenții de dăunare în scopul promovării agriculturii durabile în condițiile schimbărilor climatice” (SEDMAGRO). 18th May 2018 ICDPP Bucuresti

  Indagra

  Indagra

  Indagra

 3. Articole publicate în reviste cotate / indexate ISI
  1. Aurora DOBRIN, Maria Mihaela ZUGRAVU, Andrei MOŢ, Marian MUȘAT, Floarea BURNICHI, Roxana CICEOI (2021). The influence of microbial inoculants on micro- and macronutrients on calcaric alluvial soil, Buzău, Romania. Romanian Agricultural Research, 38:1-8, https://www.incda-fundulea.ro/rar/nr38fol/rar38.48.pdf
  2. Roxana CICEOI, Minodora GUTUE (2020). Updated list of host plants of tomato leafminer, Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae). Acta Zoologica Bulgarica, 72(4):597-610, http://acta-zoologica-bulgarica.eu/older-articles/00SIO_1_11.pdf
  3. Aurora DOBRIN, Mihaela ZUGRAVU, Andrei MOŢ, Iulian Bogdan MUȘAT, Roxana CICEOI (2020). Macro and micronutrients distribution in calcaric aluviosoil. Scientific Papers. Series A. Agronomy, Vol. LXIII (1):68-73, WOS:000581115600008. http://agronomyjournal.usamv.ro/pdf/2020/issue_1/Art8.pdf
  4. Aurora DOBRIN, Mihaela ZUGRAVU, Andrei MOŢ, Iulian Bogdan MUȘAT, Roxana CICEOI (2020). Assessment of Heavy Metals Content in Calcaric Alluvial Soil from Buzau County under Restriction of Organic Farming. Scientific Papers. Series A. Agronomy, LXIII (1):98-103. WOS:000581115600013, http://agronomyjournal.usamv.ro/pdf/2020/issue_1/Art13.pdf
  5. Aurora DOBRIN, Andrei MOT, Marian MUSAT, Roxana CICEOI, Roxana MADJAR (2019). Assessment of soil nutrients availability of an experimental field used in organic vegetable crops from Buzau county, Romania. Scientific Papers. Series A. Agronomy, LXII(2), 27-39 WOS:000503422700004, http://agronomyjournal.usamv.ro/pdf/2019/issue_2/Art4.pdf
  6. Marian MUSAT, Roxana CICEOI, Burnichi FLOAREA, Andrei MOT, Aurora DOBRIN, Mihaela Maria ZUGRAVU (2018). Characterization of soil conditions in an organic testing field for vegetable crops, Buzau county, Romania. Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference, Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional expansion to Global Growth, 2014-2022, WOS:000508553203009, https://www.researchgate.net/publication/330202236_Characterization_of_soil_conditions_in_an_organic_testing_field_for_vegetable_crops_Buzau_county_Romania
  7. Aurora DOBRIN, Andrei MOT, Marian MUSAT, Roxana CICEOI, Roxana MADJAR (2018). Heavy Metals and Isotopes Content of an Organic Experimental Field for Vegetable Crops, Buzău Region, Romania. Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference, Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional expansion to Global Growth, 5745-5752, WOS:000508553206078 https://www.researchgate.net/publication/330202241_Heavy_Metals_and_Isotopes_Content_of_an_Organic_Experimental_Field_for_Vegetable_Crops_Buzau_Region_Romania
 4. Articole publicate în reviste indexate BDI
  1. Roxana CICEOI (2018). Microbial inoculants used to control Tuta absoluta (Meyrick, 1917) (Lepidoptera: Gelechiidae). Journal of Horticulture, Forestry and Biotechnology, 22(3):8-17, https://journal-hfb.usab-tm.ro/2018/Volum%2022(3)%20PDF/2Ciceoi%20Roxana%202.pdf
  2. Ciceoi Roxana, Husariu Violeta, Badulescu Liliana-Aurelia (2018). Current Status of Tomato Leafminer, Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) in Romania. Book of Proceedings of IX International Scientific Agriculture Symposium “Agrosym 2018”, IX: 971 – 977, ISBN 978-99976-718-8-2, https://www.cabdirect.org/cabdirect/FullTextPDF/2019/20193108640.pdf
 5. Alte publicații
  1. Roxana CICEOI, Mihaela ZUGRAVU, Andrei MOT, Aurora DOBRIN, Vlad POPA, Beatrice IACOMI, Roxana MADJAR, Marian MUSAT, Liliana BADULESCU. (2020). Improved Method for Some Ecosystem Resistance Parameters Analysis for Soil Treated with Microbial Bioinoculants. The 24th International Exhibition of Inventions Inventica 2020, Iași, România, pagina 212, https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Exhibition%20of%20Inventics%20%E2%80%9CInventica%202020%E2%80%9D_0.pdf
  2. Roxana CICEOI, Mihaela ZUGRAVU, Andrei MOȚ, Aurora DOBRIN, Vlad POPA, Beatrice IACOMI, Roxana MADJAR, Marian MUȘAT M., Liliana BĂDULESCU. (2020). ”Procedeu îmbunătățit de analiză a unor parametrii de rezistență ai ecosistemului în cazul tratării solului cu bioinoculanți microbieni ”Catalogul oficial al Salonului Internațional de Invenții și Inovații ”TRAIAN  VUIA” Timișoara , ediția a VI -a, 13-15 octombrie 2020, pagina 36.
 6. Distincții obținute
  1. Medalia de aur la Salonul Cercetării Științifice, Inovării și Inventicii Pro Invent, Ediţia a XVIII-a, 18-20 noiembrie 2020, Cluj-Napoca, pentru  lucrarea ”Procedeu îmbunătățit de analiză a unor parametrii de rezistență ai ecosistemului în cazul tratării solului cu bioinoculanți microbieni”, autori Roxana CICEOI, Mihaela ZUGRAVU, Andrei MOȚ, Aurora DOBRIN, Vlad POPA, Beatrice IACOMI, Roxana MADJAR, Marian MUȘAT M., Liliana BĂDULESCU.
  2. Medalia de bronz si Diploma de excelenta la Salonul Internațional de Invenții și Inovații ”TRAIAN VUIA” Timișoara , ediția a VI -a, perioada 13-15 octombrie 2020, Timișoara, pentru lucrarea ”Procedeu îmbunătățit de analiză a unor parametrii de rezistență ai ecosistemului în cazul tratării solului cu bioinoculanți microbieni”, autori Roxana CICEOI, Mihaela ZUGRAVU, Andrei MOȚ, Aurora DOBRIN, Vlad POPA, Beatrice IACOMI, Roxana MADJAR, Marian MUȘAT M., Liliana BĂDULESCU
  3. Diploma de exclență si Medalia INVENTICA 2020 la 24th International Exhibition of Inventions INVENTICA 2020, Iași, România, pentru  lucrarea ”Procedeu îmbunătățit de analiză a unor parametrii de rezistență ai ecosistemului în cazul tratării solului cu bioinoculanți microbieni”, autori Roxana CICEOI, Mihaela ZUGRAVU, Andrei MOȚ, Aurora DOBRIN, Vlad POPA, Beatrice IACOMI, Roxana MADJAR, Marian MUȘAT M., Liliana BĂDULESCU.

Medalia de Aur Proinvent

Diploma Salonul Traian Vuia 15 Octombrie 2020

Medalia INVENTICA 2020 29 31 iulie 2020

Contact

Centrul de cercetare pentru studiul calității produselor agroalimentare
Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

Adresa: 59 Mărăşti Blvd., District 1, Bucharest, 011464

Director de proiect:: Res.Sci. dr. Roxana CICEOI

Email: [email protected]

Telefone: +40 721 816 194

RG: https://www.researchgate.net/profile/Roxana_Ciceoi